BIRD MIGRATION: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch)

· Đề thi thật IELTS Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp BIRD MIGRATION: Đề thi thật IELTS READING (Giải thích cấu trúc khó, Đáp án & Dịch)

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS READING: BIRD MIGRATION 2

Giải thích cấu trúc khó trong mỗi bài đọc IELTS READING mô phỏng theo Bài tập cấu trúc IELTS READING trong khoá học IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR giúp học viên hiểu rõ cấu trúc khó & đọc nhanh hơn

A. Birds have many unique design features that enable them to perform such amazing feats of endurance. They are equipped with lightweight, hollow bones, intricately designed feathers providing both lift and thrust for rapid flight, navigation systems superior to any that man has developed, and an ingenious heat conserving design that, among other things, concentrates all blood circulation beneath layers of warm, waterproof plumage, leaving them fit to face life in the harshest of climates. Theft respiratory systems have to perform efficiently during sustained flights at altitude, so they have a system of extracting oxygen from their lungs that for exceeds that of any other animal. During the later stages of the summer breeding season, when food is plentiful, their bodies are able to accumulate considerable layers of fat, in order to provide sufficient energy for theft long migratory flights.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • They are equipped with lightweight, hollow bones, intricately designed feathers providing both lift and thrust for rapid flight, navigation systems superior to any that man has developed trong đó superior ở đây có rút gọn mệnh đề quan hệ mà trong các khoá học IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR hay nhắc học viên
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là: They have lightweight, hollow bones, special feathers that help them fly fast, and navigation systems better than any humans have made.  
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Loài chim có nhiều đặc điểm thiết kế độc đáo cho phép chúng thực hiện những kỳ tích sức bền đáng kinh ngạc như vậy. Chúng được trang bị những chiếc xương rỗng, nhẹ, những chiếc lông vũ được thiết kế phức tạp cung cấp cả lực nâng và lực đẩy để bay nhanh, hệ thống định vị vượt trội hơn bất kỳ hệ thống nào mà con người đã phát triển và một thiết kế bảo tồn nhiệt khéo léo, cùng với những thứ khác, tập trung tất cả sự lưu thông máu bên dưới các lớp cơ thể. bộ lông ấm áp, không thấm nước, giúp chúng thích nghi với cuộc sống ở những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất. Hệ thống hô hấp của chúng phải hoạt động hiệu quả trong các chuyến bay liên tục ở độ cao, vì vậy chúng có hệ thống lấy oxy từ phổi vượt xa bất kỳ loài động vật nào khác. Trong giai đoạn sau của mùa sinh sản mùa hè, khi thức ăn dồi dào, cơ thể chúng có thể tích tụ nhiều lớp mỡ để cung cấp đủ năng lượng cho những chuyến bay di cư dài ngày.

B. The fundamental reason that birds migrate is to find adequate food during the winter months when it is in short supply. This particularly applies to birds that breed in the temperate and Arctic regions of the Northern Hemisphere, where food is abundant during the short growing season. Many species can tolerate cold temperatures if food is plentiful, but when food is not available they must migrate. However, intriguing questions remain.

C. One puzzling fact is that many birds journey much further than would be necessary just to find food and good weather. Nobody knows, for instance, why British swallows, which could presumably survive equally well if they spent the winter in equatorial Africa, instead fly several thousands of miles further to theft preferred winter home in South Africa Cape Province. Another mystery involves the huge migrations performed by arctic terns and mudflat- feeding shorebirds that breed close to Polar Regions. In general, the further north a migrant species breeds, the further south it spends the winter. For arctic terns this necessitates an annual round trip of 25,000 miles. Yet, en route to then final destination in far-flung southern latitudes, all these individuals overfly other areas of seemingly suitable habitat spanning two hemispheres. While we may not fully understand bird’s reasons for going to particular places, we can marvel at then feats.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • the further north a migrant species breeds, the further south it spends the winter: ở đây là cấu trúc càng càng >> Cách dùng SO SÁNH KÉP (cấu trúc càng càng) tiếng anh
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  When birds or animals move to live in colder places during summer, they go further north. But when it gets cold in winter, they move to warmer places, often further south.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Một thực tế khó hiểu là nhiều loài chim di chuyển xa hơn mức cần thiết chỉ để tìm thức ăn và thời tiết tốt. Chẳng hạn, không ai biết tại sao loài nhạn Anh, loài có lẽ có thể sống sót tốt như nhau nếu chúng trải qua mùa đông ở vùng xích đạo châu Phi, thay vì hàng nghìn dặm xa hơn để đến ngôi nhà mùa đông ưa thích của chúng ở tỉnh Cape, Nam Phi. Một bí ẩn khác liên quan đến các cuộc di cư khổng lồ được thực hiện bởi nhạn biển Bắc cực và các loài chim kiếm ăn ở bãi bùn sinh sản gần các Vùng Cực. Nói chung, loài di cư càng sinh sản về phía bắc thì mùa đông càng xa về phía nam. Đối với nhạn biển bắc cực, điều này đòi hỏi một chuyến đi khứ hồi hàng năm là 25.000 dặm. Tuy nhiên, trên đường đến đích cuối cùng ở các vĩ độ phía nam xa xôi, tất cả những cá thể này đều bay qua các khu vực khác có môi trường sống dường như phù hợp trải dài trên hai bán cầu. Mặc dù chúng ta có thể không hiểu đầy đủ lý do loài chim đi đến những địa điểm cụ thể, nhưng chúng ta có thể ngạc nhiên trước những chiến công của chúng.

D. One of the greatest mysteries is how young birds know how to find the traditional wintering areas without parental guidance. Very few adults migrate with juveniles in tow, and youngsters may even have little or no inkling of then parents’ appearance. A familiar example Is that of the cuckoo, which lays its eggs in another species’ nest and never encounters its young again. It is mind boggling to consider that, once raised by its host species, the young cuckoo makes it own way to ancestral wintering grounds in the tropics before returning single-handedly to northern Europe the next season to seek out a mate among its own kind. The obvious implication is that it inherits from its parents an inbuilt route m ạ p and direction-finding capability, as well as a mental image of what another cuckoo looks like. Yet nobody has the slightest idea as to how this is possible.

 • IELTS TUTOR giải thích cấu trúc khó (gạch dưới) trong đoạn này:
  • It is mind boggling to consider that, once raised by its host species, the young cuckoo makes it own way to ancestral wintering grounds in the tropics before returning single-handedly to northern Europe the next season to seek out a mate among its own kind: trong đó cụm , once raised ở đây đang có rút gọn mệnh đề trạng ngữ là điểm ngữ pháp hay dùng trong IELTS khi 2 câu có chung 1 chủ ngữ 
  • IELTS TUTOR viết lại câu này viết dễ hiểu hơn sẽ là:  It's amazing to think about how a young cuckoo bird, once it's grown up by its host species, somehow finds its own way to warm tropical areas for the winter. Then, all on its own, it comes back to northern Europe the next year to find a mate from its own kind.
 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Một trong những bí ẩn lớn nhất là làm thế nào những chú chim non có thể tìm được những khu vực trú đông truyền thống mà không cần sự hướng dẫn của cha mẹ. Rất ít người trưởng thành di cư cùng với những con non theo sau, và những con non thậm chí có thể có ít hoặc không biết gì về ngoại hình của cha mẹ chúng. Một ví dụ quen thuộc là chim cu gáy, nó đẻ trứng vào tổ của loài khác và không bao giờ gặp lại con của nó nữa. Thật khó tin khi biết rằng, sau khi được vật chủ nuôi dưỡng, chim cu non tự tìm đường đến nơi trú đông của tổ tiên ở vùng nhiệt đới trước khi một mình quay trở lại Bắc Âu vào mùa giải tiếp theo để tìm kiếm bạn tình cùng loại. . Ý nghĩa rõ ràng là nó thừa hưởng từ cha mẹ bản đồ lộ trình và khả năng tìm hướng có sẵn, cũng như hình ảnh tinh thần về hình dáng của một con chim cu khác. Tuy nhiên, không ai có một chút ý tưởng nào về việc làm thế nào điều này có thể thực hiện được.

E. Mounting evidence has confirmed that birds use the positions of the sun and stars to obtain compass directions. They seem also to be able to detect the earth’s magnetic field, probably due to having minute crystals of magnetite in the region of then brains. However, true navigation also requires an awareness of position and time, especially when lost. Experiments have shown that after being taken thousands of miles over an unfamiliar land-mass, birds are still capable of returning rapidly to nest sites. Such phenomenal powers are the product of computing a number of sophisticated cues, including an inborn map of the night sky and the pull of the earth’s magnetic field. How the buds use then ‘instruments’ remains unknown, but one thing is clear: they see the world with a superior sensory perception to ours. Most small birds migrate at night and take then direction from the position of the setting sun. However, as well as seeing the sun go down, they also seem to see the plane of polarized light caused by it, which calibrates then compass. Traveling at night provides other benefits. Daytime predators are avoided and the danger of dehydration due to flying for long periods in warm, sunlit skies is reduced. Furthermore, at night the air is generally cool and less turbulent and so conducive to sustained, stable flight.

 • IELTS TUTOR dịch: Bằng chứng ngày càng tăng đã xác nhận rằng loài chim sử dụng vị trí của mặt trời và các ngôi sao để xác định hướng la bàn. Họ dường như cũng có thể phát hiện từ trường của trái đất, có lẽ là do có các tinh thể từ tính nhỏ trong vùng não của họ. Tuy nhiên, việc điều hướng thực sự cũng đòi hỏi nhận thức về vị trí và thời gian, đặc biệt là khi bị lạc. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng sau khi được đưa đi hàng ngàn dặm trên một vùng đất xa lạ, loài chim vẫn có khả năng nhanh chóng quay trở lại địa điểm làm tổ. Những sức mạnh phi thường như vậy là sản phẩm của việc tính toán một số tín hiệu phức tạp, bao gồm bản đồ bẩm sinh của bầu trời đêm và lực hút từ trường của trái đất. Vẫn chưa rõ loài chim sử dụng 'công cụ' của chúng như thế nào, nhưng có một điều rõ ràng: chúng nhìn thế giới bằng nhận thức giác quan vượt trội so với chúng ta. Hầu hết các loài chim nhỏ di cư vào ban đêm và định hướng từ vị trí mặt trời lặn. tuy nhiên, ngoài việc nhìn thấy mặt trời lặn, họ dường như cũng nhìn thấy mặt phẳng ánh sáng phân cực do nó gây ra, điều này giúp hiệu chỉnh la bàn của họ. Du lịch vào ban đêm cung cấp các lợi ích khác. Những kẻ săn mồi ban ngày tránh được và nguy cơ mất nước do bay lâu trên bầu trời ấm áp, có ánh nắng sẽ giảm đi. Hơn nữa, vào ban đêm, không khí nhìn chung mát mẻ, ít hỗn loạn hơn và rất thuận lợi cho chuyến bay ổn định, liên tục.

F. Nevertheless, all journeys involve considerable risk, and part of the skill in arriving safely is setting off at the right time. This means accurate weather forecasting, and utilizing favorable winds. Birds are adept at both, and, in laboratory tests, some have been shown to detect the minute difference in barometric pressure between the floor and ceiling of a room. Often birds react to weather changes before there is any visible sign of them. Lapwings, which feed on grassland, flee west from the Netherlands to the British Isles, France and Spain at the onset of a cold snap. When the ground surface freezes the birds could starve. Yet they return to Holland ahead of a thaw, their arrival linked to a pressure change presaging an improvement in the weather.

 • IELTS TUTOR giải thích một số từ vựng:
 • IELTS TUTOR dịch: Tuy nhiên, tất cả các hành trình đều có rủi ro đáng kể, và một phần kỹ năng để đến đích an toàn là khởi hành đúng lúc. Điều này có nghĩa là dự báo thời tiết chính xác và tận dụng những cơn gió thuận lợi. Các loài chim đều thành thạo cả hai, và trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, một số loài đã được chứng minh là có thể phát hiện ra sự khác biệt nhỏ về áp suất khí quyển giữa sàn và trần của một căn phòng. Thông thường, các loài chim phản ứng với sự thay đổi thời tiết trước khi có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào về chúng. Lapwings, kiếm ăn trên đồng cỏ, chạy trốn về phía tây từ Hà Lan đến Quần đảo Anh, Pháp và Tây Ban Nha khi bắt đầu một đợt lạnh. Khi mặt đất đóng băng, những con chim có thể chết đói. Tuy nhiên, họ quay trở lại Hà Lan trước khi băng tan, sự xuất hiện của họ có liên quan đến sự thay đổi áp suất báo trước sự cải thiện của thời tiết.

G. In one instance a Welsh Manx shearwater carried to America and released was back in its burrow on Skokholm Island, off the Pembrokeshire coast, one day before a letter announcing its release! Conversely, each autumn a small number of North American birds are blown across the Atlantic by fast-moving westerly tail winds. Not only do they arrive safely in Europe, but, based on ringing evidence, some make it back to North America the following spring, after probably spending the winter with European migrants in sunny African climes.

 • IELTS TUTOR dịch:  Trong một trường hợp, một con cá shearwater Welsh Manx được mang đến Mỹ và được thả lại đã quay trở lại hang của nó trên đảo Skokholm, ngoài khơi bờ biển Pembrokeshire, một ngày trước khi có lá thư thông báo việc thả nó! Ngược lại, vào mỗi mùa thu, một số lượng nhỏ các loài chim Bắc Mỹ bị gió Tây Tây di chuyển nhanh thổi qua Đại Tây Dương. Họ không chỉ đến châu Âu an toàn mà dựa trên những bằng chứng đáng tin cậy, một số đã quay trở lại Bắc Mỹ vào mùa xuân năm sau, sau khi có lẽ đã trải qua mùa đông của những người di cư châu Âu ở những vùng đất đầy nắng ở châu Phi.

Questions 14-20

Reading passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number, i-x, in boxes 14-20 on your answer sheet.

List of headings

i. The best moment to migrate

ii. The unexplained rejection of closer feeding ground

iii. The influence of weather on the migration route

iv. Physical characteristics that allow birds to migrate

v. The main reason why birds migrate

vi. The best wintering grounds for birds

vii. Research findings on how birds migrate

viii. Successful migration despite trouble of wind

ix. Contrast between long-distance migration and short-distance migration

x. Mysterious migration despite lack of teaching

————————

14. Paragraph A

15. Paragraph B

16. Paragraph c

17. Paragraph D

18. Paragraph E

19 Paragraph F

20. Paragraph G

Questions 21-22

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letters in boxes 21 and 22 on your answer sheet.

Which TWO of the following statements are true of bird migration?

A. Birds often fly further than they need to.

B. Birds traveling in family groups are safe.

C. Birds flying at night need less water.

D. Birds have much sharper eye-sight than humans.

E. Only share birds are resistant to strong winds.

Question 23-26

Complete the sentences below using NO MORE THAN TWO WORDS from the passage. Write your answers in boxes 25-26 on your answer sheet.

23. It is a great mystery that young birds like cuckoos can find their wintering grounds without ……………

24. Evidence shows birds can tell directions nice a ………… by observing the sun and theaters.

25. One advantage for birds flying at night is that they can avoid contact with………….

26. Laboratory tests show that birds can detect weather without ………….. signs.

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 14. iv
 • 15. v
 • 16. ii
 • 17. x
 • 18. vii
 • 19. i
 • 20. vii
 • 21. A
 • 22. C
 • 23. parental guidance
 • 24. compass
 • 25. predators
 • 26. visible
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR