• Thương hiệu uy tín (Since 2016)

  IELTS TUTOR - Trên cả lợi nhuận là sứ mệnh chắp cánh tương lai cho thế hệ Việt!

 • Khoá Học IELTS ONLINE

  Phân chia theo:Band target: 6.0 - 7.0 - 8.0 &Thời gian thi: Thường - Cấp Tốc - Siêu Cấp Tốc

  broken image

  Intensive Writing

  Chấm Kĩ từng dấu chấm

  • Sát 4 tiêu chí chấm thi
  • Chấm siêu kĩ
  • Tập trung Task Response & brainstorm
  • Sổ tay từ vựng 
  • ...
  broken image

  Intensive Speaking

  Kĩ từng lỗi phát âm

  • Sát 4 tiêu chí chấm thi
  • Tập trung brainstorm
  • Kĩ từng lỗi phát âm, grammar
  • Sổ tay từ vựng 
  • ...
  broken image

  Intensive Listening

  Hiểu vì sao sai, đúng

  • Tập trung luyện chuyên đề 
  • Giải thích kĩ vì sao sai, vì sao đúng
  • Đảm bảo hiểu bài khi hs phải giải thích kĩ
  • ...
  broken image

  Intensive Reading

  Giải thích vì sao câu sai

  • Luyện theo chuyên đề
  • Sổ tay từ vựng giúp học từ
  • Giải thích kĩ càng vì sao sai, đúng
  • HS giải thích câu làm sai
  • .....

  HIỆU QUẢ NHẤT!

  broken image

  4 kĩ năng chuyên sâu

  4 kĩ năng đều nhau

  • Phù hợp khi cần tất cả kĩ năng 6.0 7.0 8.0
  • Không bị lệch skill học IELTS TUTOR điểm cao, skill không học điểm thấp
  • ...
 • Lý do chọn IELTS TUTOR

  Chỉ cần siêng năng - Target để IELTS TUTOR lo!

  broken image

  CHUYÊN SÂU TỪNG KĨ NĂNG

  Yếu kĩ năng nào, học kĩ năng đó

  Đảm bảo đầu ra từng kĩ năng

  broken image

  ĐẢM BẢO ĐẦU RA

  Đúng deadline - Thi ngay - Không nghỉ giữa chừng - Học xong chương trình

  4 tiêu chí trên nếu thoã mãn thi không đạt target IELTS TUTOR ôn lại trước kì thi mới

  broken image

  THI KHÔNG ĐẠT TARGET, HỌC LẠI FREE

  Trước khi thi gửi giấy đăng kí thi IELTS

  Thoả 4 tiêu chí đảm bảo đầu ra, gửi giấy đăng kí thi (trước 2 tháng), giáo viên ôn bài