Cách làm dạng "Overview questions" IELTS READING

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách làm dạng "Overview questions" IELTS READING

I. Giới thiệu "overview questions"

1. Định nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overview questions là các dạng câu hỏi đòi hỏi thí sinh hiểu sự tổng quan hay còn gọi là ý chính như Cách dùng danh từ "overview" tiếng anh IELTS TUTOR đã hướng dẫn (Overview questions, also known as global questions, test your ability to identify' the main ideas of the whole reading passage or paragraphs in the passage.

2. Các dạng "overview questions"

IELTS TUTOR lưu ý các dạng bài overview bao gồm 2 dạng:

 • Dạng 1: Matching paragraph headings questions: hay còn gọi là matching heading đòi hỏi chọn trong những heading được cho sẵn heading nào phù hợp với từng đoạn (require you to sum up the meaning of a paragraph in order to match it to a bank of possible headings. You may be asked to match every paragraph or section of the passage or just a selection of paragraphs)
Matching paragraph headings questions
 • Dạng 2: Multiple choice paragraph headings questions:  trong dạng này thường là câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu lựa chọn main idea của cả bài hoặc một đoạn nhỏ 
Dạng 2: Multiple choice paragraph headings questions:  trong dạng này thường là câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu lựa chọn main idea của cả bài hoặc một đoạn nhỏ 

II. Cách làm dạng "overview questions"

1. Kiến thức liên quan

2. Cách làm dạng "overview questions"

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Đọc kĩ câu hỏi & gạch chân keywords (Read the list of headings and underline key words. Make sure you know which paragraphs or sections you have to sum up)
 2. Thường sẽ có câu ví dụ nên gạch trong list vì main idea của đoạn này không thể là main idea của đoạn khác được (Cross out the heading which was already used as an example)
 3. Sau khi đã có keywords cần chú ý, đọc lướt (skim) từng đoạn xem trong list cái nào là ý chính   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  ​Phân biệt SCAN & SKIM trong IELTS READING (Skim through the entire passage to get its general idea: determine the main idea from the title, the first paragraph, and the last paragraph)
 4. Khi nghi ngờ 1 heading là đáp án cần đọc kĩ (scan) để chắc chắn đó là đáp án đúng 

III. Lưu ý dạng "overview questions"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các từ nổi bật như tiêu đề, các chữ in nghiêng in đậm nên chú ý (Titles, headings, subheadings, full name of author, notes, glossary, any print in italics or bold type, underlined words / phrases, illustrations, diagrams, etc. can help you quickly grasp the general ideas of the passage)
 • IELTS READING thường sử dụng paraphrase giữa câu hỏi & passage ít khi nào giống hoàn toàn (The options that use the exact wording in the passage are usually the wrong answers)
 • Đáp án đúng sẽ là main idea của đoạn chứ không phải chỉ là 1 ý như dạng Matching information (Make sure the heading you have chosen sums up the entire paragraph and not just one idea within it)
 • Dạng này cần tập trung tìm main idea của đoạn (If you have to sum up the entire passage, focus on the topic sentence of each paragraph, skim quickly through the details and choose the best heading)
 • Không dừng lại 1 câu quá lâu (Should you become unsure concerning the heading, proceed to the next paragraph so you won't unnecessarily consume your remaining time)
 • Không nên để trống (Never leave blanks unanswered)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking