Cách làm dạng Pick from a list IELTS READING

· Reading

Bên cạnh cung cấp PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng Pick from a list IELTS READING

1. Yêu cầu dạng Pick from a list

Cách làm dạng Pick from a list IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong dạng câu hỏi Pick from a list, thí sinh sẽ được cung cấp 1 danh mục liệt kê các lựa chọn (thường nhiều hơn 5) và được yêu cầu phải chọn nhiều hơn 1 đáp án trong số đó để trả lời câu hỏi
  • Danh sách lựa chọn có thể là cụm từ hay câu

2. Lưu ý dạng Pick from a list

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Câu hỏi sẽ ứng với thứ tự bài đọc ví dụ câu 3 đoạn văn khoanh vùng là đoạn B thì câu 4 đoạn văn khoanh vùng sẽ ở dưới đoạn B (là đoạn văn khoanh vùng của câu 3) không thể nào bật ngược lên xuất hiện ở đoạn A được

3. Cách làm dạng Pick from a list

  1. Đọc kĩ xác định số lượng đáp án cần chọn (IELTS TUTOR lưu ý: thường yêu cầu sẽ được viết hoa trong câu hỏi, ví dụ Which TWO factors…?)
  2. Đọc kĩ câu hỏi, danh sách lựa chọn & highlight keywords trong yêu cầu
  3. Đọc lướt qua bài đọc (skim) để tìm ra đoạn văn khoanh vùng chứa các keywords đã highlight
  4. Khi tìm ra đoạn văn khoanh vùng, đọc lại câu hỏi để tìm ra đáp án đúng 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking