Cách làm dạng Summary completion with a box IELTS READING

· Reading

Bên cạnh cung cấp PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng Summary completion with a box IELTS READING

1. Lưu ý dạng Summary completion with a box

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ở dạng này, các từ trong box sẽ được paraphrase lại trong đoạn văn chứ không giữ y nguyên
 • Giống với dạng Summary Completion, dạng Summary completion with a box cũng có 2 dạng:
  • Tóm tắt toàn bộ bài
  • Tóm tắt một phần của bài 

2. Cách làm dạng Summary completion with a box

IELTS TUTOR hướng dẫn từng bước làm dạng Summary completion with a box như sau:

 1. Đọc kĩ đề bài đoạn Summary Completion & highlight keywords trong đoạn văn đề đòi hỏi điền từ vào 
 2. Phán đoán xem từ cần điền là loại từ gì, mang ngữ nghĩa như nào, check từ trong box xem khả năng những từ nào sẽ phù hợp
 3. Đọc lướt (skim) bài đọc, bắt keywords đã được highlight đó là đoạn văn khoanh vùng
 4. Check lại câu hỏi xem đoạn văn khoanh vùng chính xác chưa
 5. Tìm ra đáp án và ráp đáp án vào đoạn văn xem ngữ nghĩa + ngữ pháp phù hợp chưa 

3. IELTS TUTOR xét ví dụ

3.1. Đề bài

Cách làm dạng Summary completion with a box IELTS READING
Cách làm dạng Summary completion with a box IELTS READING
Cách làm dạng Summary completion with a box IELTS READING

3.2. IELTS TUTOR hướng dẫn câu số 5

….audit has been shown that….can in itself improve infant health and survival

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng này thuộc dạng summary completion with a box, cách làm sẽ đọc thật kĩ ở trên
  • Đọc kĩ đoạn summary đề cho & các options, highlight các keywords: audit, infant health, survival và IELTS TUTOR khuyên thông thường các câu hỏi trong IELTS READING nên làm 1 lần nhiều câu chứ không nên làm riêng rẻ. Nên nếu đọc ở câu 3 sẽ thấy có keywords không biến đổi là Nicarragua 
  • Phán đoán là từ cần điền sẽ là danh từ và trong các từ ở box đề cho thì các đáp án có khả năng phù hợp là A, D, F, H, J
  • Bắt đầu đọc lướt (skim) vào bài đọc để tìm ra đoạn văn khoanh vùng. Đọc lướt tìm chỗ Nicaragua ở đoạn 4 thì sẽ thấy có keywords không biến đổi thì có khả năng là gần đến đáp án rồi, đọc mãi đến đoạn 6 chỗ “in 1985….” sẽ thấy có đoạn “the children of the newly-literate mothers were also better nourished than those of women who could not read” có khả năng là đoạn văn khoanh vùng vì nourish gần nghĩa với improve infant health và trước đó cũng nhắc đến the infant mortality rate
  • Đọc lại câu hỏi đề cho và các options sẽ thấy trong các đáp án phán đoán đáp án F (maternal literacy) là hợp lí nhất, có nhiều bạn phân vân H (paternal literacy) nhưng mà trong đoạn văn khoanh vùng bài toàn nói về the newly-literate mothers thì đáp án F mới đúng nhé maternal = behaving or feeling in the way that a mother does towards her child, especially in a kind, loving way
  • Sau khi chọn được đáp án là F ráp lại vào đoạn summary thì thấy ngữ nghĩa + ngữ pháp phù hợp nên F là đáp án 

IELTS TUTOR tin chắc là với cách giải thích từng bước từ lúc phân tích đề đến lúc tìm ra đáp án kĩ càng như vậy, các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE READING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR sẽ hiểu bài rất kĩ vì sao đáp án đó là sai nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking