Giải thích từ mới 2 bộ đề thi thử IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

I. Giải thích từ mới đề số 1

1. Giải thích từ mới Passage 1

2. Giải thích từ mới Passage 2

3. Giải thích từ mới Passage 3

II. Giải thích từ mới đề số 2

1. Giải thích từ mới Passage 1

2. Giải thích từ mới Passage 2

3. Giải thích từ mới Passage 3

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Tại sao chọn IELTS TUTOR
Feedback học viên
Khóa IELTS Academic