Phân tích đề essay về "new technology & children spend their free time" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "new technology & children spend their free time" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

New technologies have changed the way children spend their free time. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

II. Từ vựng

    III. Phân tích

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Dạng này thuộc dạng advantages outweigh the disadvantages IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ cách làm
    • Trong bài này nếu cũng xem như dạng opinion essay, là disadvantages hoàn toàn outweigh advantages thì sẽ chia thân bài như sau:
     • Body 1: lí do thứ 1 vì sao mình lại có ý kiến là disadvantages hoàn toàn outweigh advantages
     • Body 2: lí do thứ 2 vì sao mình lại có ý kiến là disadvantages hoàn toàn outweigh advantages

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK