Khó khăn"1 đoạn phân vân nhiều ý chính"khi làm dạng Matching Heading IELTS READING

· Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Khó khăn"1 đoạn phân vân nhiều ý chính"khi làm dạng Matching Heading IELTS READING

I. Kiến thức liên quan

II. Khó khăn"1 đoạn phân vân nhiều ý chính"khi làm dạng Matching Heading

1. 1 đoạn văn chỉ có 1 main idea (1 main idea không thể cùng lúc ứng cho nhiều đoạn văn)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Thông thường với matching heading, 1 đoạn văn chỉ có 1 main idea (1 main idea không thể cùng lúc ứng cho nhiều đoạn văn) nên nếu thí sinh phân vân đoạn đó có nhiều main idea mình sẽ note lại những main idea có khả năng cho đoạn đó sau, đó tiếp tục làm tiếp đoạn còn lại tìm main idea, nếu các đoạn tiếp theo trong các main idea mà mình có note của đoạn cũ nó hợp lí với đoạn mới hơn thì mình sẽ lựa chọn phương pháp loại trừ để tìm ra main idea phù hợp

2. Dùng phương pháp loại trừ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng matching heading có thể để cuối bài sau khi đọc và trả lời các câu hỏi khác, và khi làm dạng matching heading thì nên làm nhiều câu cũng một lúc, câu nào nghi ngờ phương án nào thì note bên cạnh, nếu vẫn chưa tìm ra được đáp án thì tiếp tục làm tiếp câu tiếp theo sau đó dùng phương pháp loại trừ chọn đáp án đúng nhất 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0