Speaking Quý 1/22 Part 2

· Speaking

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

IELTS TUTOR lưu ý 10 đề dạng Describe a person:

 • Describe a Person You Follow On Social Media
 • Describe a person who contributes to the society
 • Describe someone you really like to spend time with
 • Describe a person you only met once and what to know more about

 • Describe a friend you like to talk with

 • Describe a popular/well-known person in your country

 • Describe a family member who you want to work with in the future

 • Describe an interesting neighbor

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả 10 đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành 3 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm 

1.1. Mô tả người nổi tiếng

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé

1.2. Mô tả người contribute to the society

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a person who contributes to the society

1.3. Mô tả người thân/bạn bè thích nói chuyện/làm việc chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe someone you really like to spend time with
 • Describe a friend you like to talk with

 • Describe a family member who you want to work with in the future

 • Describe an interesting neighbor

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé (đề have an interesting idea)

2. Dạng describe a place

IELTS TUTOR lưu ý 6 đề dạng Describe a place:

 • Describe a city that you think is very interesting 
 • Describe a time you visited a new place 
 • Describe a place in a village that you visited 
 • Describe an ideal house or apartment where you want to live 
 • Describe a quiet place you like to go
 • Describe a place you visited on vacation

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 6 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 2 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

2.1. Nhóm 1: mô tả thành phố / thị trấn yêu thích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a city that you think is very interesting
 • Describe a place in a village that you visited 
 • Describe a quiet place you like to go
 • Describe a place you visited on vacation
 • Describe a time you visited a new place 

2.2. Nhóm 2: mô tả ideal house

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an ideal house or apartment where you want to live

3. Dạng describe an event

IELTS TUTOR lưu ý 15 đề dạng Describe an event:

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH TRẢ LỜI DẠNG DESCRIBE AN EVENT IELTS SPEAKING PART 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 10 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 4 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

3.1. Mô tả trải nghiệm bản thân

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a long walk you ever had
 • Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much

3.2. Mô tả trải nghiệm với người khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an interesting conversation you had with your friend
 • Describe a time that you give advice to others
 • Describe a time you helped a child
 • Describe an occasion when someone gave you positive advice about your work/study

3.3. Mô tả sự việc đánh mất cái gì

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an occasion when you lost something

3.4. Mô tả thành công, thất bại

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an ambition that you haven’t achieved
 • Describe a time when you organized a happy event successfully
 • Describe a contest/competition you would like to participate in
 • Describe a time you were very busy

3.5. Mô tả trải nghiệm thay đổi bản thân

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a difficult decision that you once made
 • Describe a positive change that you made in your life

3.6. Mô tả trải nghiệm kẹt xe

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a time when you were stuck in a traffic jam

3.7. Mô tả trải nghiệm dùng điện thoại

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a time you used your cellphone to do something important

IV. BÀI TẬP

1. Các topic cần brainstorm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé. Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm 24 đề:

 1. >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là:

2. Lưu ý

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Không take note cả 4 câu mà chỉ take note câu hỏi cuối cùng trong Cue Card (đọc lưu ý phía dưới để biết câu hỏi nào sẽ take note), vì 3 câu đầu nếu học kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì kiểu gì cũng trả lời được
 • Chỉ take note câu hỏi cuối cùng của những đề IELTS TUTOR list ở trên vì đọc kĩ hướng dẫn ở trên sẽ thấy những đề này là những đề gốc (tức là có thể dựa vào những đề này để đá qua các đề khác được, nhớ đọc lại kĩ hướng dẫn phía trên để hiểu thêm)
 • Khi take note câu số 4 của cue card 
  • Đối với câu why: take note 2 main idea, trong mỗi main idea có supporting idea & example (tuỳ đề), không take note 3 main idea 
  • Đối với câu how you felt (take note Theo đúng Firstly > Then > Finally không triển khai tuỳ hứng)
  • Đọc kĩ lại cách take note mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để take note cho đúng (chỉ take note câu số 4 cuối cùng nhé)

3. Mẫu

Làm theo mẫu như sau:

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

 • Topic: Describe a piece of local news that people are interested in
  • List 3 từ:
   • Freedom of the press  = the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government: Tự do báo chí
    • ví dụ: Recent laws have tended to restrict the freedom of the press. 
   • Freedom of speech = the legal right to express one's opinions freely: tự do ngôn luận
    • ví dụ: Freedom of speech is every American's birthright. 
   • Journalism(n)/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/: the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television: ngành nhà báo
    • ví dụ: The ethics of journalism are much debated.
  • Brainstorm Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
   • Main idea 1: Thanks to this article, readers can learn to be optimistic about whatever situation they face 
    • Supporting idea 1: Actually, a positive mindset is associated with better health and a lower chance of disease
    • Example 1: Since I read this news, I have tried to maintain positive attitudes about everything. Whenever I fail to do something, I will not blame myself but work harder to overcome such failure.
   • Main idea 2: I understand why some people greatly succeed in their lives, but others fail to achieve their goals 
    • Supporting idea 2: When running into problems, optimists try their best to work out solutions >> In contrast, pessimistic people tend to act negatively, which not only puts them under a lot of strain, but also has a bad impact on their performance and people around them
    • Example: Take myself as an example; I used to fail in my attempt to get high score in the IELTS test, but I was very optimistic about my ability, and I finally passed the exam with flying colours in the next three months 

Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

DOWNLOAD ANSWER BRAINSTORM SPEAKING PART 2

Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE