Speaking 1/22 Part 2

· Speaking

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

IELTS TUTOR lưu ý 10 đề dạng Describe a person:

 • Describe A Famous Person / Favourite Singer Or Actor You Are Interested In
 • Describe a Business Man You Admire
 • Describe a Person Who Solved A Problem In A Smart Way
 • Describe a Famous Athlete You Know
 • Describe a Creative Person Whose Work You Admire
 • Describe a Foreign Person Who You Have Heard Or Known That You Think Is Interesting
 • Describe a Person Who Impressed You Most When You Were In Primary School
 • Describe a Person You Follow On Social Media
 • Describe a person who contributes to the society
 • Describe someone you really like to spend time with

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả 8 đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành 3 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm 

1.1. Mô tả người nổi tiếng

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé

1.2. Mô tả businessman (doanh nhân)

1.3. Mô tả người giải quyết vấn đề tốt

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé (đề have an interesting idea)

1.4. Những chủ đề describe a person khác

2. Dạng describe a place

IELTS TUTOR lưu ý 6 đề dạng Describe a place:

 • Describe a place you visited on vacation 
 • Describe a Café You Like To Visit 
 • Describe a city that you think is very interesting 
 • Describe a time you visited a new place 
 • Describe a place in a village that you visited 
 • Describe an ideal house or apartment where you want to live 

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 5 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 2 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

2.1. Nhóm 1: mô tả thành phố / thị trấn yêu thích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a city that you think is very interesting
 • Describe a place in a village that you visited
 • Describe an ideal house or apartment where you want to live

2.2. Nhóm 2: mô tả nơi yên tĩnh yêu thích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a place you visited on vacation
 • Describe a Café You Like To Visit
 • Describe a time you visited a new place 

3. Dạng Describe an object

IELTS TUTOR lưu ý 23 đề dạng Describe an object:

 • Describe a Difficult Thing You Did 
 • Describe a Difficult Decision That You Once Made
 • Describe a Skill That Was Difficult For You To Learn 
 • Describe an Item On Which You Spent More Than Expected 
 • Describe an Exciting Book That You Enjoy Reading 
 • Describe an Activity You Usually Do That Wastes Your Time
 • Describe a habit your friend has and you want to develop 
 • Describe a Good Service You Received
 • Describe a Bicycle/Motorcycle/Car Trip You Would Like To Go
 • Describe something that you are interested to learn or improve
 • Describe a course that impressed you a lot
 • Describe a gift you would like to buy for your friend
 • Describe a rule that you do not like 
 • Describe a story someone told you and you remember
 • Describe a special cake you received from others
 • Describe a skill that you learned from older people 
 • Describe an item of clothing that someone gave you
 • Describe a thing you did to learn another language
 • Describe an interesting song 
 • Describe something you received for free
 • Describe something that was broken in your home and then repaired
 • Describe something that you can’t live without (not a computer/phone)

 • Describe a toy you had in your childhood

Đọc kĩ cách làm dạng Describe an object mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 23 đề của dạng Describe an object có thể chia nhỏ thành 10 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

3.1. Mô tả game, đồ chơi

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an Activity You Usually Do That Wastes Your Time
 • Describe a toy you had in your childhood

3.2. Mô tả luật

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a rule that you do not like

3.3. Mô tả kĩ năng mà mình muốn học

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a Difficult Thing You Did
 • Describe a Skill That Was Difficult For You To Learn
 • Describe a habit your friend has and you want to develop
 • Describe something that you are interested to learn or improve
 • Describe a skill that you learned from older people
 • Describe a thing you did to learn another language
 • Describe a course that impressed you a lot

3.4. Mô tả thói quen đọc sách, hoặc đọc tạp chí về sức khoẻ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an Exciting Book That You Enjoy Reading

3.5. Mô tả hoạt động đi chơi ở biển

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a Bicycle/Motorcycle/Car Trip You Would Like To Go

3.6. Mô tả câu chuyện, bài hát

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a story someone told you and you remember
 • Describe an interesting song

3.7. Mô tả dịch vụ tốt

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a Good Service You Received

3.8. Mô tả vật dụng mình hay dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an Item On Which You Spent More Than Expected
 • Describe something that was broken in your home and then repaired
 • Describe something that you can’t live without (not a computer/phone)

3.9. Mô tả việc cho và nhận

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a gift you would like to buy for your friend
 • Describe a special cake you received from others
 • Describe an item of clothing that someone gave you
 • Describe something you received for free

3.10. Mô tả quyết định khó khăn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a Difficult Decision That You Once Made

Ở nhóm câu hỏi này, IELTS TUTOR khuyên mình có thể chọn 1 sự kiện mình khuyên ai đó Describe a time that you gave advice to someone như bài của các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đã làm trong dạng Describe an event rồi nhé

4. Dạng describe an event

IELTS TUTOR lưu ý 10 đề dạng Describe an event:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong 10 đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 4 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

4.1. Mô tả trải nghiệm bản thân

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a Time When You Got Up Early
 • Describe a long walk you ever had
 • Describe a time when you moved to a new home/school

4.2. Mô tả trải nghiệm với người khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a Time You Were Friendly To Someone You Didn’t Like
 • Describe an interesting conversation you had with your friend
 • Describe a time that you give advice to others

4.3. Mô tả niềm vui, sự tự hào

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a Time When You Waited For Something Special That Would Happen
 • Describe a Time When You Felt Proud Of A Family Member

4.4. Mô tả thành công, thất bại

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe an ambition that you haven’t achieved
 • Describe a time when you organized a happy event successfully

IV. BÀI TẬP

  1. Các topic cần brainstorm

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

  Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé. Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm 24 đề:

  1. Describe a Person You Follow On Social Media >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you follow him/her on social media?
  2. Describe a person who contributes to the society >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think he/she contributes to society?
  3. Describe someone you really like to spend time with >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you like to spend time with him/her?
  4. Describe a time you visited a new place >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about the place?
  5. Describe a place in a village that you visited >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you feel about this place?
  6. Describe an ideal house or apartment where you want to live >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you want to live there?
  7. Describe something that you are interested to learn or improve >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you want to keep learning it? 
  8. Describe a course that impressed you a lot >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why it impressed you a lot?
  9. Describe a gift you would like to buy for your friend >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you choose that gift?
  10. Describe a rule that you do not like >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain whether you’ve followed the rule?
  11. Describe a story someone told you and you remember >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how do you feel about it?
  12. Describe a special cake you received from others >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why it’s a special cake?
  13. Describe a skill that you learned from older people >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you feel about it?
  14. Describe an item of clothing that someone gave you >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why this person gave you the clothing?
  15. Describe a thing you did to learn another language >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it?
  16. Describe an interesting song >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think it is interesting?
  17. Describe something you received for free >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it?
  18. Describe something that was broken in your home and then repaired >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it?
  19. Describe something that you can’t live without (not a computer/phone) >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain how you felt when you were without it?
  20. Describe a time when you moved to a new home/school >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: How you felt about it?
  21. Describe a long walk you ever had >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about this walk?
  22. Describe an interesting conversation you had with your friend >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think it was interesting?
  23. Describe an ambition that you haven’t achieved >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it?
  24. Describe a time when you organized a happy event successfully >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think it was a successful event?

  2. Lưu ý

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Không take note cả 4 câu mà chỉ take note câu hỏi cuối cùng trong Cue Card (đọc lưu ý phía dưới để biết câu hỏi nào sẽ take note), vì 3 câu đầu nếu học kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì kiểu gì cũng trả lời được
  • Chỉ take note câu hỏi cuối cùng của những đề IELTS TUTOR list ở trên vì đọc kĩ hướng dẫn ở trên sẽ thấy những đề này là những đề gốc (tức là có thể dựa vào những đề này để đá qua các đề khác được, nhớ đọc lại kĩ hướng dẫn phía trên để hiểu thêm)
  • Khi take note câu số 4 của cue card 
   • Đối với câu why: take note 2 main idea, trong mỗi main idea có supporting idea & example (tuỳ đề), không take note 3 main idea 
   • Đối với câu how you felt (take note Theo đúng Firstly > Then > Finally không triển khai tuỳ hứng)
   • Đọc kĩ lại cách take note mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để take note cho đúng (chỉ take note câu số 4 cuối cùng nhé)

  3. Mẫu

  Làm theo mẫu như sau:

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Topic: Describe a piece of local news that people are interested in
   • List 3 từ:
    • Freedom of the press  = the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government: Tự do báo chí
     • ví dụ: Recent laws have tended to restrict the freedom of the press. 
    • Freedom of speech = the legal right to express one's opinions freely: tự do ngôn luận
     • ví dụ: Freedom of speech is every American's birthright. 
    • Journalism(n)/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/: the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television: ngành nhà báo
     • ví dụ: The ethics of journalism are much debated.
   • Brainstorm Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
    • Main idea 1: Thanks to this article, readers can learn to be optimistic about whatever situation they face 
     • Supporting idea 1: Actually, a positive mindset is associated with better health and a lower chance of disease
     • Example 1: Since I read this news, I have tried to maintain positive attitudes about everything. Whenever I fail to do something, I will not blame myself but work harder to overcome such failure.
    • Main idea 2: I understand why some people greatly succeed in their lives, but others fail to achieve their goals 
     • Supporting idea 2: When running into problems, optimists try their best to work out solutions >> In contrast, pessimistic people tend to act negatively, which not only puts them under a lot of strain, but also has a bad impact on their performance and people around them
     • Example: Take myself as an example; I used to fail in my attempt to get high score in the IELTS test, but I was very optimistic about my ability, and I finally passed the exam with flying colours in the next three months 

  Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

  Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK