Speaking 2/22 Part 1

· Speaking

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], hãy Đọc thật kĩ hướng dẫn sau đây của IELTS TUTOR

I. Hiểu về những topic sẽ gặp trong Part 1

Đọc kĩ hướng dẫn để hiểu thêm về cấu trúc những topic sẽ gặp trong part 1

II. Các topic cần đặc biệt lưu ý Part 1

  III. Các topic chắc chắn sẽ gặp Part 1

  Nếu đã đọc kĩ link hướng dẫn ở mục 1, sẽ nắm kĩ các topic nào là chắc chắn sẽ gặp

  • Đó là 3 topic có highlight đỏ

  IV. Cách soạn các topic còn lại part 1

  IELTS TUTOR hướng dẫn tổng quan:

  • Nhìn qua thì sẽ thấy có rất nhiều topics có khả năng nên để tối ưu cho việc chuẩn bị, mình không nên soạn vẹt tất cả topic mà nên gom lại những bộ đề tương tự nhau để soạn cho hợp lí nhé
   • 1. Work / study

   • 2. accommodation

   • 3. Hometown (3 topic này thì phải học rất là kĩ rồi nên cố gắng soạn riêng ra nhé, riêng các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đã làm rất kĩ 3 topics này rồi nên mở ra ôn tập lại) & topic "The area you live in" cũng sẽ giống topic này

   • Nhóm topic 5: Street market

   • Nhóm topic 6: Daily routine + Time management

   • Nhóm topic 7: Memory + Lost and found

   • Nhóm topic 8: Mobile phone + Tv program + Websites + Email + Cinema

   • Nhóm topic 9: Spend time with others

   • Nhóm topic 10: Car trip

   • Nhóm topic 11: Barbecue

   • Nhóm topic 12: Art + Take photos

   • Nhóm topic 13: Mirror

   • Nhóm topic 14: Sports

   • Nhóm topic 15: Dreams

  • Như vậy, thay vì soạn 21 topic thì chỉ cần soạn 15 topic cho Part 1 là ổn

  V. Nắm vững về các dạng câu hỏi thường gặp trong Part 1

  IELTS TUTOR lưu ý:

  VI. Bài tập

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các bạn học sinh lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ làm bài tập dưới đây và nộp cho giáo viên của mình nhé
   • List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic dưới đây và trả lời theo kiểu brainstorm 1 câu hỏi của topic mà IELTS TUTOR đã chọn
   • Các topic và câu hỏi IELTS TUTOR đòi hỏi học sinh sẽ làm là những câu hỏi mang tính bao quát (tức là biết cách trả lời câu này thường sẽ nắm cách trả lời và từ vựng các câu khác trong cùng topic), các topic đã được gộp lại với nhau nhằm hạn chế để học sinh học quá nhiều dẫn đến loạn (nếu có thời gian có thể tham khảo các từ vựng & câu hỏi đã để link ở trên, tuy nhiên làm bài tập dưới đây đã là chuẩn bị rất tốt rồi)

  1. Các topic cần brainstorm

  Bao gồm các topic sau đây:

  • Street market >> Trả  lời  câu  hỏi: Do you prefer to go shopping in the shopping mall or on the street market? 
  • Time management  >> Trả  lời  câu  hỏi: When do you find it hard to allocate time?
  • Lost and found  >> Trả  lời  câu  hỏi: Do you report to the police when finding something lost by others? Why?
  • Email  >> Trả  lời  câu  hỏi: Do you think it’s important to reply to emails immediately (or quickly) after you receive them?
  • Spend time with others  >> Trả  lời  câu  hỏi: Do you remember a time when you need to cooperate with others?
  • Car trip  >> Trả  lời  câu  hỏi: Do you like to sit in the front or back when travelling by car?
  • Barbecue  >> Trả  lời  câu  hỏi: Would you like to have a barbecue with your family or your friends?
  • Take photos  >> Trả  lời  câu  hỏi: What do people use to take photos these days, cameras or phones?
  • Mirror  >> Trả  lời  câu  hỏi: Would you see Mirrors to decorate rooms?
  • Sports  >> Trả  lời  câu  hỏi: Do you watch sports matches, why?
  • Dreams  >> Trả  lời  câu  hỏi: Do you like hearing other’s dreams?

  2. Mẫu

  Làm theo mẫu như sau:

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Topic concentration
   • List 3 từ:
    • distractions: những thứ xao nhãng
     • Ví dụ: To regain my concentration, I have to list out the top priorities of the day and determine to deal with them without any distractions.
    • stay focused: tập trung
     • Ví dụ: I need to stay focused when I am in my classes and listening to my teachers.
    • repetitive: lặp đi lặp lại
     • Ví dụ: It’s easy to daydream at work, especially when you are doing something so monotonous or repetitive
   • Brainstorm câu trả lời của 1 câu hỏi mà IELTS TUTOR đã chọn 
    • Câu hỏi (phải chép lại đề câu hỏi): What many distract you when you are trying to stay focused?
     • Brainstorm (tức là chỉ gạch đầu dòng mình sẽ trả lời gì trong phòng thi, nhớ là với part 1 chỉ trả lời 1 main idea, sau đó cho supporting idea hoặc ví dụ là đủ độ dài)
      • Main idea: Social networking sites such as Facebook, Instagram or Youtube drive me to distraction 
      • Supporting idea: Notifications from these sites distract me from staying focused 
      • Example: When I concentrate on studying IELTS on youtube , I usually get neglected by a great number of ads 

  Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

  Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking