Speaking 3/22 Part 2

· Speaking

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a person:

 1. Describe a friend you like to talk with>>Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "An interesting conversation you had with your friend" IELTS SPEAKING

 2. Describe a popular/well-known person in your country>>Câu hỏi & từ vựng topic Stars / Famous people IELTS SPEAKING PART 1-2-3

 3. Describe a family member who you want to work with in the future>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a family member who you want to work with in the future"IELTS SPEAKING PART 2-3

 4. Describe an interesting neighbor>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an interesting neighbor"IELTS SPEAKING PART 2-3

 5. Describe a person who likes to dress fashionably >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person who likes to dress fashionably " IELTS SPEAKING
 6. Describe a person you know who is from a different culture >> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you know who is from a different culture" IELTS SPEAKING
 7. Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.)>> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.)" IELTS SPEAKING
 8. Describe a friend from your childhood>> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a friend from your childhood" IELTS SPEAKING
 9. Describe a person who inspired you to do something interesting>> Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a person who inspired you to do something interesting" IELTS SPEAKING

   

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả các đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành 3 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm 

1.1. Mô tả người nổi tiếng (thích mặc đồ đẹp) và người này là người nước ngoài đến từ văn hoá khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Describe a popular/well-known person in your country
 2. Describe a person who likes to dress fashionably

 3. Describe a person you know who is from a different culture

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé

1.2. Mô tả người thân/bạn bè thích nói chuyện/làm việc chung (có ý tưởng hay)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Describe a friend you like to talk with
 2. Describe a family member who you want to work with in the future
 3. Describe an interesting neighbor
 4. Describe a friend from your childhood
 5. Describe a person who inspired you to do something interesting

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé (đề have an interesting idea)

1.3. Mô tả người thân thích trồng cây

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.)

2. Dạng describe a place

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong các đề của dạng Describe an place có thể chia nhỏ thành 3 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

2.1. Mô tả nơi thú vị có thể giới thiệu cho bạn bè/người thân

 1. Describe a quiet place you like to go
 2. Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live
 3. Describe a city you would recommend as a nice place to live (not your hometown)
 4. Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers

2.2. Mô tả nhà người thân

 1. Describe the home of someone you know well and that you often visit

2.3. Mô tả nơi tổ chức thể thao

 1. Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to

3. Dạng describe an event

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an event:

 1. DESCRIBE A TIME WHEN YOU SAW A LOT OF PLASTIC WASTE (E.G IN A PARK, ON THE BEACH…)>>Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "PLASTIC WASTE" IELTS SPEAKING

 2. Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much >>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much"IELTS SPEAKING PART 2-3
 3. Describe a contest/competition you would like to participate in  >>Câu hỏi & từ vựng topic PRIZE / COMPETITION IELTS SPEAKING Part 2-3
 4. Describe an occasion when you lost something >> Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an occasion when you lost something"IELTS SPEAKING PART 2-3
 5. Describe a time you helped a child>>Câu hỏi part 1-2-3 & từ vựng topic HELP IELTS SPEAKING
 6. Describe a positive change that you made in your life>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a positive change that you made in your life"IELTS SPEAKING PART 2-3
 7. Describe a time you were very busy>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a time you were very busy"IELTS SPEAKING PART 2-3
 8. Describe an occasion when someone gave you positive advice about your work/study>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an occasion when you got positive feedback for work that you did"IELTS SPEAKING PART 2-3
 9. Describe a difficult decision that you once made>>Trả lời câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "A Difficult Decision That You Once Made" IELTS SPEAKING
 10. Describe a time when you were stuck in a traffic jam>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a time when you were stuck in a traffic jam"IELTS SPEAKING PART 2-3
 11. Describe a time you used your cellphone to do something important>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a time you used your cellphone to do something important"IELTS SPEAKING PART 2-3
 12. Describe a time when you searched/looked for information from the internet >>Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you searched/looked for information from the internet" IELTS SPEAKING
 13. Describe a time when you shared something with others >> Câu hỏi PART 1-2-3 & Từ vựng topic "sharing""Describe a time when you shared something with others"IELTS SPEAKING
 14. Describe a time when someone asked you for your opinion >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when someone asked you for your opinion" IELTS SPEAKING
 15. Describe an important event you celebrated>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an important event you celebrated"IELTS SPEAKING PART 2-3
 16. Describe something that surprised you>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe something that surprised you"IELTS SPEAKING PART 2-3
 17. Describe something you do to keep fit and healthy>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe something you do to keep fit and healthy"IELTS SPEAKING PART 2-3
 18. Describe a way/change that helps you save a lot of time>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a way/change that helps you save a lot of time"IELTS SPEAKING PART 2-3
 19. Describe something you do that can help you concentrate on work/study>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe something you do that can help you concentrate on work/study"IELTS SPEAKING PART 2-3
 20. Describe a time when you missed an appointment >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a time when you forgot an appointment" IELTS SPEAKING
 21. Describe an outdoor activity you did in a new place recently>>Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe an outdoor a...
 22. Describe a disagreement you had with someone>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a disagreement you had with someone" IELTS SPEAKING
 23. Describe a problem you had while shopping online or in a store>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a problem you had while shopping online or in a store" IELTS SPEAKING
 24. Describe a time you made a decision to wait for something>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time you made a decision to wait for something" IELTS SPEAKING
 25. Describe a time when you received money as a gift>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time you get money as a gift" IELTS SPEAKING
 26. Describe a time when you overcame difficulties in doing something and succeeded>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time when you overcame difficulties in doing something and succeeded" IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 9 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

3.1. Mô tả trải nghiệm thấy nhiều rác

 1. DESCRIBE A TIME WHEN YOU SAW A LOT OF PLASTIC WASTE (E.G IN A PARK, ON THE BEACH…)

3.2. Mô tả trải nghiệm nhận được món quà

 1. Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much
 2. Describe a time when you received money as a gift
 3. Describe an important event you celebrated
 4. Describe something that surprised you

3.3. Mô tả cuộc thi trong đó có tìm hiểu thông tin trên internet

 1. Describe a contest/competition you would like to participate in
 2. Describe a time when you searched/looked for information from the internet
 3. Describe a time when you overcame difficulties in doing something and succeeded

3.4. Mô tả trải nghiệm mất đồ (có dùng điện thoại để liên lạc tìm đồ)

 1. Describe an occasion when you lost something
 2. Describe a time you used your cellphone to do something important

3.5. Mô tả trải nghiệm giúp đỡ người khác

 1. Describe a time you helped a child
 2. Describe a positive change that you made in your life
 3. Describe an occasion when someone gave you positive advice about your work/study
 4. Describe a time when someone asked you for your opinion 
 5. Describe a time when you shared something with others

3.6. Mô tả trải nghiệm bận rộn

 1. Describe a time you were very busy
 2. Describe a difficult decision that you once made
 3. Describe a way/change that helps you save a lot of time

3.7. Mô tả trải nghiệm kẹt xe

 1. Describe a time when you were stuck in a traffic jam
 2. Describe a time you made a decision to wait for something
 3. Describe a time when you missed an appointment

3.8. Mô tả trải nghiệm ngoài trời

 1. Describe an outdoor activity you did in a new place recently
 2. Describe something you do to keep fit and healthy
 3. Describe something you do that can help you concentrate on work/study

3.9. Mô tả trải nghiệm bất đồng, có rắc rối khi mua sắm

 1. Describe a disagreement you had with someone
 2. Describe a problem you had while shopping online or in a store

4. Dạng describe an object

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an object:

 1. Describe an important river/lake in your country>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an important river/lake in your country"IELTS SPEAKING PART 2-3
 2. Describe a traditional product in your country>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe a traditional product in your country"IELTS SPEAKING PART 2-3
 3. Describe an invention that has changed the world in a positive way>>Câu hỏi & từ vựng topic"Describe an invention that has changed the world in a positive way"IELTS SPEAKING PART 2-3
 4. Describe a photo that you are proud of >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a photo that you are proud of" IELTS SPEAKING
 5. Describe a program you like to watch >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe a program you like to watch" IELTS SPEAKING
 6. Describe an object that you think is beautiful >> Câu hỏi part 2-3 & từ vựng topic "Describe an object that you think is beautiful IELTS SPEAKING
 7. Describe an impressive English lesson you had and enjoyed>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe an impressive English lesson you had and enjoyed" IELTS SPEAKING
 8. Describe a movie you watched recently and would like to watch again>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a movie you would like to watch again" IELTS SPEAKING
 9. Describe a story or novel you have read that you found interesting>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a story or novel you have read that you found interesting" IELTS SPEAKING
 10. Describe an important thing you learned (not at school or college)>>Câu hỏi part 2-3 & Từ vựng topic "Describe an important thing you learned (not at school or college)" IELTS SPEAKING

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH LÀM DẠNG "DESCRIBE AN OBJECT

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 6 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

4.1. Mô tả sông hồ

 1. Describe an important river/lake in your country

4.2. Mô tả đồ truyền thống

 1. Describe a traditional product in your country
 2. Describe an object that you think is beautiful 

4.3. Mô tả phát minh

 1. Describe an invention that has changed the world in a positive way

4.4. Mô tả bức ảnh

 1. Describe a photo that you are proud of 

4.5. Mô tả chương trình tiếng anh hay

 1. Describe a program you like to watch
 2. Describe an impressive English lesson you had and enjoyed
 3. Describe an important thing you learned (not at school or college)

4.6. Mô tả phim/truyện

 1. Describe a movie you watched recently and would like to watch again
 2. Describe a story or novel you have read that you found interesting

IV. BÀI TẬP

  1. Các topic cần brainstorm

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

  Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé. Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm các đề sau:

  1. Describe a person who likes to dress fashionably  >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why he/she likes fashion
  2. Describe a person who inspired you to do something interesting>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: How did you feel about it?
  3. Describe a person you know who loves to grow plants (eg vegetables, fruits, flowers etc.)>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Why does he/she grow plants?
  4. Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you would love to live there
  5. Describe the home of someone you know well and that you often visit>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about the home
  6. Describe a popular place for sports (e.g. a stadium) that you’ve been to>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about this place
  7. DESCRIBE A TIME WHEN YOU SAW A LOT OF PLASTIC WASTE (E.G IN A PARK, ON THE BEACH…)>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain what your thoughts were about this
  8. Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about the day 
  9. Describe a time when you overcame difficulties in doing something and succeeded>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about doing it?
  10. Describe a time you used your cellphone to do something important>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt when you use your mobile phone for something
  11. Describe a positive change that you made in your life>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about the change
  12. Describe a time you were very busy>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: and explain how you felt about being much busy.
  13. Describe a time when you missed an appointment>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it
  14. Describe an outdoor activity you did in a new place recently>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: and say if you would recommend this outdoor activity to your friends.
  15. Describe a problem you had while shopping online or in a store>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about the experience.
  16. Describe an important river/lake in your country>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why it is important
  17. Describe a traditional product in your country>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about it?
  18. Describe an invention that has changed the world in a positive way >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how it changed people’s lives?
  19. Describe a photo that you are proud of >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Why you feel proud of the photo?
  20. Describe an impressive English lesson you had and enjoyed>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And why you enjoyed the lesson
  21. Describe a story or novel you have read that you found interesting>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain how you felt about it?

  2. Lưu ý

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Không take note cả 4 câu mà chỉ take note câu hỏi cuối cùng trong Cue Card (đọc lưu ý phía dưới để biết câu hỏi nào sẽ take note), vì 3 câu đầu nếu học kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì kiểu gì cũng trả lời được
  • Chỉ take note câu hỏi cuối cùng của những đề IELTS TUTOR list ở trên vì đọc kĩ hướng dẫn ở trên sẽ thấy những đề này là những đề gốc (tức là có thể dựa vào những đề này để đá qua các đề khác được, nhớ đọc lại kĩ hướng dẫn phía trên để hiểu thêm)
  • Khi take note câu số 4 của cue card 
   • Đối với câu why: take note 2 main idea, trong mỗi main idea có supporting idea & example (tuỳ đề), không take note 3 main idea 
   • Đối với câu how you felt (take note Theo đúng Firstly > Then > Finally không triển khai tuỳ hứng)
   • Đọc kĩ lại cách take note mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để take note cho đúng (chỉ take note câu số 4 cuối cùng nhé)

  3. Mẫu

  Làm theo mẫu như sau:

  IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • Topic: Describe a piece of local news that people are interested in
   • List 3 từ:
    • Freedom of the press  = the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government: Tự do báo chí
     • ví dụ: Recent laws have tended to restrict the freedom of the press. 
    • Freedom of speech = the legal right to express one's opinions freely: tự do ngôn luận
     • ví dụ: Freedom of speech is every American's birthright. 
    • Journalism(n)/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/: the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television: ngành nhà báo
     • ví dụ: The ethics of journalism are much debated.
   • Brainstorm Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
    • Main idea 1: Thanks to this article, readers can learn to be optimistic about whatever situation they face 
     • Supporting idea 1: Actually, a positive mindset is associated with better health and a lower chance of disease
     • Example 1: Since I read this news, I have tried to maintain positive attitudes about everything. Whenever I fail to do something, I will not blame myself but work harder to overcome such failure.
    • Main idea 2: I understand why some people greatly succeed in their lives, but others fail to achieve their goals 
     • Supporting idea 2: When running into problems, optimists try their best to work out solutions >> In contrast, pessimistic people tend to act negatively, which not only puts them under a lot of strain, but also has a bad impact on their performance and people around them
     • Example: Take myself as an example; I used to fail in my attempt to get high score in the IELTS test, but I was very optimistic about my ability, and I finally passed the exam with flying colours in the next three months 

  Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

  Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE