Speaking 3/22 Part 2

· Speaking

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả các đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành 3 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm 

1.1. Mô tả người nổi tiếng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a popular/well-known person in your country
 • Describe a person you follow regularly on social media or other media

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé

1.2. Mô tả người thân/bạn bè thích nói chuyện/làm việc chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Describe a friend you like to talk with
 • Describe a family member who you want to work with in the future

 • Describe an interesting neighbor

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 SPEAKING của IELTS TUTOR đề này có làm rồi ôn lại nhé (đề have an interesting idea)

1.3. Mo tả người thân có công việc có ích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a person you know who does a job which is useful to society

  2. Dạng describe a place

  IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a place:

  Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

  3. Dạng describe an event

  IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an event:

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành 7 nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

  3.1. Mô tả trải nghiệm bản thân

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much
  • DESCRIBE A TIME WHEN YOU SAW A LOT OF PLASTIC WASTE (E.G IN A PARK, ON THE BEACH…)

  3.2. Mô tả trải nghiệm với người khác

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a time you helped a child
  • Describe an occasion when someone gave you positive advice about your work/study
  • Describe a time when you shared something with others
  • Describe a time when someone asked you for your opinion

  3.3. Mô tả sự việc đánh mất cái gì

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe an occasion when you lost something

  3.4. Mô tả thành công, thất bại

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a contest/competition you would like to participate in
  • Describe a time you were very busy

  3.5. Mô tả trải nghiệm thay đổi bản thân

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Describe a difficult decision that you once made
  • Describe a positive change that you made in your life

  3.6. Mô tả trải nghiệm kẹt xe

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Describe a time when you were stuck in a traffic jam

   3.7. Mô tả trải nghiệm dùng điện thoại

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Describe a time you used your cellphone to do something important

    3.8. Mô tả trải nghiệm search thông tin

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Describe a time when you searched/looked for information from the internet

    4. Dạng describe an object

    IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an object:

    IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH LÀM DẠNG "DESCRIBE AN OBJECT

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé

    4.1. Mô tả trải nghiệm khoá học

    14. Describe something that surprised you

    4.2. Mô tả món quà

    13. Describe a toy you liked in your childhood

    Describe an object that you think is beautiful

    4.3. Mô tả vật dụng ở nhà

    12. Describe something that you can’t live without (not a computer/phone)

    4.4. Mô tả sông hồ

    15. Describe an important river/lake in your country

    4.5. Mô tả lễ hội

    16. Describe an important event you celebrated

    18. Describe a traditional product in your country

    4.6. Mô tả hoạt động thể thao

    17. Describe something you do to keep fit and healthy

    4.7. Mô tả hoạt động tập trung

    19. Describe something you do that can help you concentrate on work/study
    21. Describe a way/change that helps you save a lot of time

    4.8. Mô tả phát minh

    20. Describe an invention that has changed the world in a positive way

    4.9. Mô tả tấm ảnh

    Describe a photo that you are proud of

    4.10 Mô tả chương trình

    Describe a program you like to watch

    4.11 Mô tả appointment

    Describe a time when you forgot an appointment

    IV. BÀI TẬP

     1. Các topic cần brainstorm

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

     Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé. Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm các đề sau:

     1. Describe a family member who you want to work with in the future >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you would like to work with him or her 
     2. Describe a special day out that cost you little money/did not cost you much >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about the day 
     3. Describe an occasion when someone gave you positive advice about your work/study >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: How you felt about it?
     4. Describe an occasion when you lost something >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about it.
     5. Describe a contest/competition you would like to participate in >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là:  And explain why you would like to participate.
     6. Describe a positive change that you made in your life >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about the change
     7. Describe a time when you were stuck in a traffic jam >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about this
     8. Describe a time you used your cellphone to do something important >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Describe a time when you use your mobile phone for something.
     9. Describe something that surprised you >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why this surprise made you happy.
     10. Describe an important river/lake in your country >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why it is important
     11. Describe a traditional product in your country >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you feel about it?
     12. Describe something you do to keep fit and healthy >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you think this activity helps you stay healthy or fit.
     13. Describe something you do that can help you concentrate on work/study >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how it helps you concentrate
     14. Describe an invention that has changed the world in a positive way >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how it changed people’s lives?
     15. DESCRIBE A TIME WHEN YOU SAW A LOT OF PLASTIC WASTE (E.G IN A PARK, ON THE BEACH…) >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain what your thoughts were about this

     16. Describe a photo that you are proud of >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Why you feel proud of the photo?

     17. Describe a time when you searched/looked for information from the internet>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: How did it help you (how you felt about the information)

     18. Describe a program you like to watch >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you like to watch it

     19. Describe a time when you shared something with others >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain how you felt about sharing it?

     20. Describe a time when you forgot an appointment >> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And how you felt about it

     21. Describe a person you know who does a job which is useful to society>> Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: And explain why you think his/her work is useful to the society

     2. Lưu ý

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Không take note cả 4 câu mà chỉ take note câu hỏi cuối cùng trong Cue Card (đọc lưu ý phía dưới để biết câu hỏi nào sẽ take note), vì 3 câu đầu nếu học kĩ những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì kiểu gì cũng trả lời được
     • Chỉ take note câu hỏi cuối cùng của những đề IELTS TUTOR list ở trên vì đọc kĩ hướng dẫn ở trên sẽ thấy những đề này là những đề gốc (tức là có thể dựa vào những đề này để đá qua các đề khác được, nhớ đọc lại kĩ hướng dẫn phía trên để hiểu thêm)
     • Khi take note câu số 4 của cue card 
      • Đối với câu why: take note 2 main idea, trong mỗi main idea có supporting idea & example (tuỳ đề), không take note 3 main idea 
      • Đối với câu how you felt (take note Theo đúng Firstly > Then > Finally không triển khai tuỳ hứng)
      • Đọc kĩ lại cách take note mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn để take note cho đúng (chỉ take note câu số 4 cuối cùng nhé)

     3. Mẫu

     Làm theo mẫu như sau:

     IELTS TUTOR lấy ví dụ:

     • Topic: Describe a piece of local news that people are interested in
      • List 3 từ:
       • Freedom of the press  = the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government: Tự do báo chí
        • ví dụ: Recent laws have tended to restrict the freedom of the press. 
       • Freedom of speech = the legal right to express one's opinions freely: tự do ngôn luận
        • ví dụ: Freedom of speech is every American's birthright. 
       • Journalism(n)/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/: the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television: ngành nhà báo
        • ví dụ: The ethics of journalism are much debated.
      • Brainstorm Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
       • Main idea 1: Thanks to this article, readers can learn to be optimistic about whatever situation they face 
        • Supporting idea 1: Actually, a positive mindset is associated with better health and a lower chance of disease
        • Example 1: Since I read this news, I have tried to maintain positive attitudes about everything. Whenever I fail to do something, I will not blame myself but work harder to overcome such failure.
       • Main idea 2: I understand why some people greatly succeed in their lives, but others fail to achieve their goals 
        • Supporting idea 2: When running into problems, optimists try their best to work out solutions >> In contrast, pessimistic people tend to act negatively, which not only puts them under a lot of strain, but also has a bad impact on their performance and people around them
        • Example: Take myself as an example; I used to fail in my attempt to get high score in the IELTS test, but I was very optimistic about my ability, and I finally passed the exam with flying colours in the next three months 

     Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé.

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

     Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
     All Posts
     ×

     Almost done…

     We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

     OK