Dùng This/That + Adj để nhấn mạnh

· Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR giải thích vì sao có thể Dùng This/That + Adj để nhấn mạnh

I. Dùng this / that + adj để nhấn mạnh (như thế này / như thế kia)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dùng this + adj khi đang chỉ vào cái gì đó gần mình và cảm thán nhấn mạnh
  • Dùng that + adj khi đang chỉ vào cái gì đó xa mình và cảm thán nhấn mạnh (các trường hợp không chỉ vào một vật cụ thể thì sẽ dùng that + adj như ví dụ về fast food của IELTS TUTOR)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Is he that rich? (người nói nói câu này khi đang chỉ vào chiếc siêu xe của anh ấy cách đó khá xa tầm 100m), ý muốn nói anh ta giàu thế kia đó hả
  •  Is he this rich? (người nói nói câu này khi đang chỉ vào chiếc siêu xe gần đó của anh í, cách 1m)

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

From my perspective, fast food sector is not that negative to deserve these stringent restrictions such tough industries for these reasons bellow.

  • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Ở đây cấu trúc that + adj được dùng để nhấn mạnh, có nghĩa là "không quá hại như thế đến nỗi phải bị cấm như các industries kia"
    • Thay vì viết thẳng như vậy thì mình viết là "is not negative" --> Không tiêu cực "is not that negative" --> Không tiêu cực đến mức đó (đến mức nguy hiểm giống như 3 cái kia để bị kiểm soát)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking