IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1
 • IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1

IELTS SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1

▪️Cung cấp deadlines cùng với tất cả các dạng câu hỏi thường gặp và topic thường gặp trong IELTS SPEAKING, các em phải tuân thủ theo deadlines. Tập trung học các dạng câu hỏi thường gặp, cách trả lời, học về bản chất chứ không học đối phó, để khi thi trúng đề nào làm cũng được. Không học lan man
▪️Học sinh sẽ làm sổ tay từ vựng cho từng Topic thường gặp và giáo viên chấm, để tránh học lan man những từ thật khó mà không biết dùng
More Details

 

Trong IELTS SPEAKING, Có phải em?

 

 • Down bộ đề thi thật, canh me giải đề trên mạng rồi học thuộc lòng để vào thi đụng đề nào nói đề đó? Tuy nhiên, lo lắng hết sức khi cả mớ đề như vậy, không biết vào thi nhớ gì không? Nhớ rồi nói giám khảo chấm không biết có được 5.0 không? Sao kiến thức IELTS SPEAKING nhiều quá trời, đủ thứ loại dạng, topic không biết đường nào mà lần, học thì học đại vậy chứ không thấy có trọng tâm đâu, hên xui thi gặp gì chém đại

 

 • Học quá trời quá đất từ vựng khó thật khó, gặp từ nào cũng biết nhưng khi nói ra thì từ vựng đâu quên hết, dùng toàn những từ dễ?

 

 • Phát âm thì không biết mình nói đúng hay là sai, biết sai rồi thì không biết làm sao sửa. Intonation thì thấy đều đều mà không biết sửa sao, học offline thì giáo viên sửa xong rồi lại quên mất tiu

 

 • Có nghe nói về 4 tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING, mà không biết áp dụng 4 tiêu chí đó vào luyện sao, có cách nào để bài nói của mình đánh trúng 4 tiêu chí của giám khảo không ta?

 

 • Giờ có nhiều câu hỏi thắc mắc quá cần hỏi, mà không biết hỏi ai, đăng trên group thì không biết được trả lời có đúng không, có uy tín không, chả lẽ mỗi ngày đăng 1 câu?

Nếu đang gặp phải những tình trạng nêu trên thì khóa học IELTS SPEAKING ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR – Đảm bảo đầu ra band 6.0-7.0-8.0 sẽ rất thích hợp với em (những bạn đã biết sơ qua về IELTS, cần 1 khóa luyện đề, và hệ thống kiến thức, học xong để đi thi luôn) vì:

 

 • Cung cấp deadlines cùng với tất cả các dạng câu hỏi thường gặp và topic thường gặp trong IELTS SPEAKING, các em phải tuân thủ theo deadlines. Tập trung học các dạng câu hỏi thường gặp, cách trả lời, học về bản chất chứ không học đối phó, để khi thi trúng đề nào làm cũng được. Không học lan man

 

 • Học sinh sẽ làm sổ tay từ vựng cho từng Topic thường gặp và giáo viên chấm, để tránh học lan man những từ thật khó mà không biết dùng

 

 • Giáo viên sửa bài kĩ càng từng lỗi phát âm, phương pháp dạy là chấm đi sửa lại đến 3-4-5 lần sao cho chuẩn target, từ đó học sinh sẽ không bao giờ lặp lại lỗi cũ nữa
 • Sửa bài bám sát vào 4 tiêu chí chấm thi, cách trả lời, sắp xếp câu trả lời, bố cục và phát âm

 

 • Tương tác trực tiếp với giáo viên qua Messenger, Email (nếu yêu cầu), chỗ nào không hiểu thì hỏi, hoặc nhanh nhất và dễ nhớ nhất là lúc làm bài, không hiểu chỗ nào, note ngay tại bài làm để khi giáo viên chấm giải đáp kĩ sẽ nhớ rất lâu

Rất rất nhiều học sinh của IELTS TUTOR lớp online 1 kèm 1 đã đạt Target, tham khảo các Feedback được update thường xuyên để hiểu hơn về IELTS TUTOR nhé https://www.ieltstutor.me/hall-of-fame