IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 (General)

IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 (General)

▪️Trọng tâm ôn luyện những dạng đề thường gặp, topic thường gặp không học lan man, hướng dẫn cụ thể cách viết , cách phân tích đề, học bản chất cách trả lời chứ không học vẹt (IELTS WRITING lưu ý là nếu chỉ cần đổi đề vài chữ sẽ thay đổi dạng nhé)
▪️Cung cấp bài mẫu ở mỗi bài viết, cùng hướng dẫn phân tích chi tiết đề bài để nắm được cách phân tích, để khi đọc bài mẫu cũng hiểu được là bài đó vì sao điểm cao, viết có đúng đề không hay lan man
More Details

1. Phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 1 IELTS GENERAL, ngày thi 05/7/2020


Đề bài Task 1

you are going to take a holiday and your friend agrees to stay at your house. Write a letter to him for

+ thank you him and tell the date of your holiday and he have to stay

+ how to collect the key

+ something he has to day when he stay at your home


Dạng viết thư cảm ơn này nằm trong số những dạng viết thư thường gặp trong IELTS GENERAL, không có gì lạ hay hóc búa, cứ bám sát vào những gì đề đã cho để làm bài

.

2. Bài viết được IELTS TUTOR chấm kĩ của học sinh IELTS TUTOR đi thi ngày này và đạt 6.0

 

  • Về Task response: bài này được vì theo sát câu hỏi đề cho

 

  • Coherence and cohesion: bài này tương đối là dễ đọc, mặc dù là có dùng nhiều câu đơn quá và ham viết câu cuối cho nhiều ý dẫn đến list ý k support đc cho ý 2

 

  • Về từ vựng & ngữ pháp là cần phải cố gắng nhiều hơn và mất điểm là vì điểm này, cái này 6.0 là examiner chấm thuộc diện dễ chịu, từ vựng không có paraphrase gì hết, dùng lại y nguyên từ vựng trên đề, cấu trúc dùng lặp lại quá nhiều, và không phù hợp với nhờ vả, toàn dùng have to anh nha.

 

  • Về ngữ pháp, cũng không có sự biến đổi cấu trúc, câu ghép có viết nhưng cũng có nhiều câu đơn, không dùng được cấu trúc lịch sự chỉ sự nhờ vả

.


Nhà mình download bài sửa chi tiết của IELTS TUTOR với bài của bạn thi General ở đây nhé, có sẵn FILE WORD cho mình để download về ngâm cứu https://www.ieltstutor.me/blog/phan-tich-ielts-general-task-1-5-7-2020