Giải thích từ mới Bài tập dạng Matching Heading IELTS READING (cơ bản)

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues"IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới Bài tập dạng Matching Heading IELTS Reading (cơ bản).

I. Bài tập 1

II. Bài tập 2

III. Bài tập 3

IV. Bài tập 4

V. Bài tập 5

VI. Bài tập 6

VII. Bài tập 7

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK