Giải thích từ mới Passage "Environmental Impact of Mining on People"

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích từ mới Passage "Environmental Impact of Mining on People"

Environmental Impact of Mining on People

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A.Mining operations by their very nature have major impacts, positive and negative, on the local area and on local communities. They are usually in remote places and the people affected are often isolated or neglected communities.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hoạt động khai thác, về bản chất có những tác động tích cực và tiêu cực lớn đến môi trường và người dân địa phương. Chúng thường xảy ra ở những vùng sâu vùng xa  và người dân bị ảnh hưởng thường là những cộng đồng xa xôi không được chú ý. 

B.It is inevitable that mining operations will disturb the environment in a fairly dramatic way. Forest cover may have to be cut down to clear the site of the mine or for access roads. Tunnels or open-cut pits are dug. Overburden is removed and dumped nearby, usually to erode slowly into nearby streams and rivers. Tailings from the ore processing plants have to be put somewhere preferably into an on-site tailings dam, but more likely straight into a river and/or the sea.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Disturb (verb): nghĩa là gián đoạn. IELTS TUTOR xin lưu ý thêm về phân biệt Interrupt/Disturb/Disrupt
 • Fairly (adverb): nghĩa là khá, cũng. Quite, fairly, pretty, rather cũng có nghĩa này nhưng độ mạnh khác nhau. Fairly
 • Dramatic (adj): nghĩa là bi đát
 • Cut down (phrasal verb): đốn, chặt, giảm kích thước, số lượng. IELTS TUTOR xin lưu ý thêm cách dùng phrasal verb cut back 
 • Overburden (noun) (in mining): đất đá được đào lên khi khai thác quặng (nằm ở trên lớp quặng).
 • Dump (verb): trút, đổ
 • Erode (verb): xói mòn
 • Tailings (noun) (in mining): quặng đuôi, là chất thải còn thừa trong hoạt động khai khoáng
 • Ore (noun): quặng
 • Preferably (adv): tốt hơn. IELTS TUTOR lưu ý thêm về cách dùng "preferred" "preferable" & "preferably" tiếng anh
 • More likely: nhiều khả năng

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Điều không thể tránh khỏi là hoạt động khai thác sẽ xáo trộn môi trường theo một cách khá nghiêm trọng. Rừng che phủ sẽ bị đốn hạ để làm mặt bằng cho mỏ khoáng và lối vào. Các đường hầm và hố lộ thiên sẽ được đào. Đất đá thải được lấy ra và trút ở gần đó, thông thường sẽ dần dần xói mòn vào suối và sông. Quặng đuôi từ nhà máy chế biến quặng phải được đổ vào một nơi nào đó, tốt hơn là vào đập chất thải tại chỗ, nhưng nhiều khả năng là sẽ đổ trực tiếp vào sông hay biển. 

C.Mine tailings may contain some dangerous chemicals, but the major problem is usually the huge amounts of solid sediment that they put into the river system, and the effect this has on water quality and marine life. This can directly affect the livelihood of people living downstream who depend on the river for fish, for drinking water for themselves and their animals, or for cooking or washing. Heavy sedimentation can silt up rivers, making transportation difficult and causing fields and forests by the river banks to flood.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sediment (noun): trầm tích (thể lắng đọng của đất, đá bị phong hóa dưới nước).
 • Livelihood (noun): kế sinh nhai
 • Downstream (noun): hạ lưu
 • Sedimentation (noun): sự lắng đọng (trầm tích)
 • Silt up (phrasal verb): bồi lấp bởi phù sa. (silt (noun): phù sa)

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Quặng đuôi có thể chứa hóa chất nguy hiểm, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là việc những trầm tích rắn thường xuyên bị họ trút xuống sông, và ảnh hưởng của chúng lên chất lượng nước và môi trường sống dưới nước. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của người dân sống ở hạ lưu, những người dựa vào sông nước vì cá, nước sạch cho họ và cho gia súc, nước để nấu ăn và tắm rửa. Trầm tích nặng có thể lấp những con sông bởi phù sa, làm việc di chuyển trở nên khó khăn và gây ngập lụt cho rừng và cánh đồng gần bờ sông. 

D.Other environmental effects can include air pollution from trucks tearing along dusty access roads, or more seriously, fumes from ore processing plants. Kelera, a woman who lives with her husband and two school-age children near the Australian-owned Emperor Gold Mine in Fiji, describes it thus:

When the gas comes, sometimes in the morning, it falls like a mist, and all the children start coughing, and we cough too. The people who get asthma, they are the ones who are really frightened to death. But what can you do? When the gas comes you have to breathe it... You know how strong it is? I tell you. The chili and the betel leaves that we grow, they just die. It's as though you took hot water and spilled it on the grass, and the next day you go and see what it looks like. It's just like that. (358 words)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • IELTS TUTOR lưu ý thêm phân biệt CONTAIN/INCLUDE /CONSIST/ INVOLVE
 • Tear along (phrasal verb) (in transport): chạy rất nhanh, chạy ào ào
 • Dusty (adj): bụi bặm
 • Fumes (noun) (often in plural): khói bụi.
 • Thus (adv): như thế này. IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "thus" tiếng anh
 • Asthma (noun): bệnh hen suyễn
 • Betel (noun): trầu. Betel leaves: lá trầu.
 • It is as though ( cấu trúc): nghĩa là: điều đó giống như thể…
 • Spill (verb): tràn

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

Những tác động môi trường khác có thể bao gồm ô nhiễm không khí từ xe tải chạy ào ào trên đường dẫn bụi bặm, hoặc nghiêm trọng hơn, khói bụi từ nhà máy chế biến quặng. Kelera, người phụ nữ sống cùng chồng và hai con tuổi ăn học ở gần mỏ vàng Emperor của Úc ở Fiji, mô tả như thế này:

Khi khí gas xuất hiện, thường là vào buổi sáng, chúng tràn ra như sương mù, và lũ trẻ bắt đầu ho, chúng tôi cũng ho. Nhưng bạn có thể làm gì? Khí gas xuất hiện và bạn phải hít nó… Bạn biết nó kinh khủng như thế nào chăng? Tôi kể bạn nghe. Cây ớt và cây trầu chúng tôi trồng, chúng vừa chết. Điều đó giống như thể là bạn lấy nước nóng đổ vào đám cỏ để ngày hôm sau bạn đến kiểm tra. Nó giống vậy đấy!

Questions 1-5

Use NO MORE THAN THREE WORDS from the text to answer the following questions. Write your answers in the spaces provided.

1. In what kind of areas do mining operations usually occur?

2. What will be cleared from a site before mining begins?

3. Where do the tailings come from?

4. What aspect of mining will have the major impact on the river system?

5. What two air pollutants are often associated with a mining operation?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Pollutants (noun): chất ô nhiễm

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0