Giải thích từ mới passage ''Pedestrian zones in cities''

· Giải thích từ mới bài Reading

Pedestrian zones in cities

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A large number of European towns and cities have made part of their centres car-free since the early 1960s. These are often accompanied by car parks on the edge of the pedestrianised zone, and, in the larger cases, park and ride schemes. Central Copenhagen is one of the largest and oldest examples: the auto-free zone is centred on Stroget, a pedestrian shopping street, which is in fact not a single street but a series of interconnected avenues which create a very large auto-free zone, although it is crossed in places by streets with vehicular traffic. Most of these zones allow delivery trucks to service the businesses located there during the early morning, and street-cleaning vehicles will usually go through these streets after most shops have closed for the night.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Phần lớn các thị trấn và thành phố ở châu Âu đã có một phần trung tâm thành phố cấm ô tô kể từ đầu những năm 1960. Chúng thường đi kèm với các bãi đỗ xe ở rìa khu vực dành cho người đi bộ, và trong các trường hợp lớn hơn là các chương trình đỗ xe và đi xe. Trung tâm Copenhagen là một trong những ví dụ lớn nhất và lâu đời nhất: khu vực cấm ô tô nằm ở trung tâm Stroget, một phố mua sắm dành cho người đi bộ, thực tế không phải là một con phố mà là một loạt các đại lộ thông nhau tạo nên một khu vực cấm ô tô rất lớn, mặc dù được băng qua ở đường phố có xe cộ qua lại. Hầu hết các khu vực này đều cho phép xe tải giao hàng đến phục vụ các cơ sở kinh doanh ở đó vào sáng sớm, và xe dọn vệ sinh đường phố thường sẽ đi qua những con phố này sau khi hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa qua đêm.

In North America, where a more commonly used term is pedestrian mall, such areas are still in their infancy. Few cities have pedestrian zones, but some have pedestrianised single streets. Many pedestrian streets are surfaced with cobblestones, or pavement bricks, which discourage any kind of wheeled traffic, including wheelchairs. They are rarely completely free of motor vehicles.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ở Bắc Mỹ, nơi một thuật ngữ được sử dụng phổ biến hơn là trung tâm mua sắm dành cho người đi bộ, những khu vực như vậy vẫn còn sơ khai. Một số thành phố có khu vực dành cho người đi bộ, nhưng một số thành phố có đường dành cho người đi bộ. Nhiều đường dành cho người đi bộ được lát đá cuội hoặc gạch lát vỉa hè, điều này không khuyến khích bất kỳ loại phương tiện giao thông có bánh xe nào, kể cả xe lăn. Hiếm khi hoàn toàn không có xe cơ giới.

Fill the gaps below with NO MORE THAN 3 WORDS from the text.

  1. In some cases, people are encouraged to park ________ of the town or city centre.
  2. The only vehicles permitted in most pedestrian zones are those used for ________ or ________ cleaning.
  3. Certain types of road surface can be used to ________ traffic.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking