Giải thích từ mới passage ''THE WAY THE BRAIN BUYS''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''THE WAY THE BRAIN BUYS''.

THE WAY THE BRAIN BUYS

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Supermarkets take great care over the way the goods they sell are arranged. This is because they know a lot about how to persuade people to buy things.

When you enter a supermarket, it takes some time for the mind to get into a shopping mode. This is why the area immediately inside the entrance of a supermarket is known as the ‘decompression zone’. People need to slow down and take stock of the surroundings, even if they are regulars. Supermarkets do not expect to sell much here, so it tends to be used more for promotion. So the large items piled up here are designed to suggest that there are bargains further inside the store, and shoppers are not necessarily expected to buy them. Walmart, the world’s biggest retailer, famously employs ‘greeters’ at the entrance to its stores. A friendly welcome is said to cut shoplifting. It is harder to steal from nice people.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • CÁCH BỘ NÃO MUA HÀNG
  • Các siêu thị rất chú trọng đến cách hàng hóa mà họ bán được sắp xếp. Điều này là do họ biết rất nhiều về cách thuyết phục mọi người mua đồ.
  • Khi bạn bước vào một siêu thị, bạn phải mất một khoảng thời gian để tâm trí vào chế độ mua sắm. Đây là lý do tại sao khu vực ngay bên trong lối vào của siêu thị được gọi là 'khu vực giải nén'. Mọi người cần phải giảm tốc độ và quan sát xung quanh, ngay cả khi họ là khách hàng quen. Các siêu thị không mong đợi bán được nhiều ở đây, vì vậy nó có xu hướng được sử dụng nhiều hơn cho quảng cáo. Vì vậy, các mặt hàng lớn chất đống ở đây được thiết kế để gợi ý rằng bên trong cửa hàng sẽ có những món hời hơn nữa và người mua hàng không nhất thiết phải mua chúng. Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, nổi tiếng sử dụng "những người chào đón" ở lối vào các cửa hàng của mình. Một sự chào đón thân thiện được cho là cắt giảm tình trạng ăn cắp vặt. Thật khó để ăn trộm của những người tử tế.

Immediately to the left in many supermarkets is a ‘chill zone’, where customers can enjoy browsing magazines, books and DVDs. This is intended to tempt unplanned purchases and slow customers down. But people who just want to do their shopping quickly will keep walking ahead, and the first thing they come to is the fresh fruit and vegetables section. However, for shoppers, this makes no sense. Fruit and vegetables can be easily damaged, so they should be bought at the end, not the beginning, of a shopping trip. But psychology is at work here: selecting these items makes people feel good, so they feel less guilty about reaching for less healthy food later on.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Ngay bên trái của nhiều siêu thị là ‘khu vực thư giãn’, nơi khách hàng có thể xem tạp chí, sách và DVD. Điều này nhằm mục đích thu hút việc mua hàng không có kế hoạch và làm khách hàng chậm lại. Nhưng những người chỉ muốn mua sắm nhanh chóng sẽ tiếp tục bước đi, và nơi đầu tiên họ đến là khu trái cây và rau tươi. Tuy nhiên, đối với người mua hàng, điều này không có ý nghĩa gì. Trái cây và rau quả có thể dễ bị hư hỏng, vì vậy nên mua chúng ở phần cuối chứ không phải phần đầu của một chuyến mua sắm. Nhưng tâm lý đang diễn ra ở đây: lựa chọn những món này khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, vì vậy họ cảm thấy ít tội lỗi hơn khi tiến đến với những thực phẩm kém lành mạnh hơn sau đó.

Shoppers already know that everyday items, like milk, are invariably placed towards the back of a store to provide more opportunity to tempt customers to buy things which are not on their shopping list. This is why pharmacies are also generally at the back. But supermarkets know shoppers know this, so they use other tricks, like placing popular items halfway along a section so that people have to walk all along the aisle looking for them. The idea is to boostdwell time’: the length of time people spend in a store.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Người mua hàng đã biết rằng các mặt hàng hàng ngày, như sữa, luôn được đặt ở phía sau cửa hàng để tạo thêm cơ hội cám dỗ khách hàng mua những thứ không có trong danh sách mua sắm của họ. Đây là lý do tại sao các hiệu thuốc thường cũng ở phía sau. Nhưng các siêu thị biết người mua hàng biết điều này, vì vậy họ sử dụng các thủ thuật khác, chẳng hạn như đặt các mặt hàng phổ biến ở giữa một khu vực để mọi người phải đi bộ dọc theo lối đi để tìm kiếm chúng. Ý tưởng là tăng cường ‘thời gian ở lại’: khoảng thời gian mọi người dành cho một cửa hàng.

Having walked to the end of the fruit-and-vegetable aisle, shoppers arrive at counters of prepared food, the fishmonger, the butcher and the deli. Then there is the in-store bakery, which can be smelt before it is seen. Even small supermarkets now use in store bakeries. Mostly these bake pre-prepared items and frozen ingredients which have been delivered to the supermarket previously, and their numbers have increased, even though central bakeries that deliver to a number of stores are much more efficient. They do it for the smell of freshly baked bread, which arouses people’s appetites and thus encourages them to purchase not just bread but also other food, including ready meals.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Sau khi đi đến cuối lối đi của trái cây và rau, những người mua sắm đến quầy thực phẩm chế biến sẵn, bán cá, bán thịt và cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Sau đó là tiệm bánh trong cửa hàng, có thể được ngửi trước khi nhìn thấy. Ngay cả các siêu thị nhỏ hiện nay cũng sử dụng các cửa hàng bánh mì bên trong. Hầu hết những món nướng được chế biến sẵn và nguyên liệu đông lạnh này đã được giao đến siêu thị trước đó và số lượng của chúng đã tăng lên, mặc dù các tiệm bánh trung tâm giao hàng cho một số cửa hàng hiệu quả hơn nhiều. Họ làm điều đó vì mùi bánh mì mới nướng, điều này kích thích sự thèm ăn của mọi người và do đó khuyến khích họ mua không chỉ bánh mì mà còn mua các thực phẩm khác, bao gồm cả các bữa ăn sẵn.

Retailers and producers talk a lot about the ‘moment of truth’. This is not a philosophical idea, but the point when people standing in the aisle decide to buy something and reach to get it. At the instant coffee section, for example, branded products from the big producers are arranged at eye level while cheaper ones are lower down, along with the supermarket’s own label products.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Các nhà bán lẻ và nhà sản xuất nói nhiều về ‘khoảnh khắc của sự thật’. Đây không phải là một ý tưởng triết học, mà là quan điểm khi mọi người đứng trên lối đi quyết định mua một thứ gì đó và vươn tay để lấy nó. Ví dụ, ở mảng cà phê hòa tan, các sản phẩm có thương hiệu của các nhà sản xuất lớn được sắp xếp ngang tầm mắt trong khi các sản phẩm rẻ hơn được đặt thấp hơn, cùng với các sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của siêu thị.

But shelf positioning is fiercely fought over, not just by those trying to sell goods, but also by those arguing over how best to manipulate shoppers. While many stores reckon eye level is the top spot, some think a little higher is better. Others think goods displayed at the end of aisles sell the most because they have the greatest visibility. To be on the right-hand side of an eye-level selection is often considered the very best place, because most people are right-handed and most people’s eyes drift rightwards. Some supermarkets reserve that for their most expensive own-label goods.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tuy nhiên, việc định vị kệ hàng đang được tranh cãi gay gắt, không chỉ bởi những người cố gắng bán hàng mà còn bởi những người tranh cãi về cách tốt nhất để thao túng người mua hàng. Trong khi nhiều cửa hàng cho rằng tầm mắt là điểm hàng đầu, một số lại cho rằng cao hơn một chút sẽ tốt hơn. Những người khác cho rằng hàng hóa được trưng bày ở cuối lối đi bán được nhiều nhất vì chúng có khả năng được nhìn thấy cao nhất. Ở phía bên tay phải của lựa chọn tầm mắt thường được coi là nơi tốt nhất, bởi vì hầu hết mọi người đều thuận tay phải và hầu hết mắt của mọi người đều hướng về phía bên phải. Một số siêu thị dành vị trí đó cho hàng hóa có nhãn hiệu riêng đắt nhất của họ.

Scott Bearse, a retail expert with Deloitte Consulting in Boston, Massachusetts, has led projects observing and questioning tens of thousands of customers about how they feel about shopping. People say they leave shops empty- handed more often because they are ‘unable to decide’ than because prices are too high, says Mr Bearse. Getting customers to try something is one of the best ways of getting them to buy, adds Mr Bearse. Deloitte found that customers who use fitting rooms in order to try on clothes buy the product they are considering at a rate of 85% compared with 58% for those that do not do so.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Scott Bearse, một chuyên gia bán lẻ của Deloitte Consulting ở Boston, Massachusetts, đã dẫn đầu các dự án quan sát và đặt câu hỏi cho hàng chục nghìn khách hàng về cảm nhận của họ khi mua sắm. Ông Bearse cho biết, mọi người nói rằng họ rời khỏi cửa hàng tay không thường xuyên vì họ "không thể ra quyết định" hơn là vì giá quá cao. Ông Bearse cho biết thêm, kêu gọi khách hàng dùng thử thứ gì đó là một trong những cách tốt nhất để khiến họ mua hàng. Deloitte phát hiện ra rằng những khách hàng sử dụng phòng thử đồ để thử quần áo sẽ mua sản phẩm mà họ đang cân nhắc với tỷ lệ 85% so với 58% ở những người không làm như vậy.

Often a customer struggling to decide which of two items is best ends up not buying either. In order to avoid a situation where a customer decides not to buy either product, a third ‘decoy’ item, which is not quite as good as the other two, is placed beside them to make the choice easier and more pleasurable. Happier customers are more likely to buy.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Thông thường, một khách hàng đang đấu tranh để quyết định xem mặt hàng nào trong số hai mặt hàng là tốt nhất thì họ cũng không mua. Để tránh trường hợp khách hàng quyết định không mua một trong hai sản phẩm, một món hàng ‘mồi nhử’ thứ ba, không tốt bằng hai món kia sẽ được đặt bên cạnh để họ lựa chọn dễ dàng và hài lòng hơn. Khách hàng hạnh phúc hơn có nhiều khả năng mua hơn.

Do the following statements agree with the information given in the reading passage? Write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

The ‘greeters’ at Walmart increase sales.

People feel better about their shopping if they buy fruit and vegetables before they buy other food.

In-store bakeries produce a wider range of products than central bakeries.

Supermarkets find right-handed people easier to persuade than left-handed people.

The most frequent reason for leaving shops without buying something is price.

‘Decoy’ items are products which the store expects customers to choose.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Lý do chọn IELTS TUTOR