Giải thích từ mới Passage "THE 5,000-MILES NATIONAL CYCLE NETWORK"

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích từ mới Passage "THE 5,000-MILES NATIONAL CYCLE NETWORK"

The 5,000-mile National Cycle Network

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

For fifteen years, Sustrans - it stands for 'sustainable transport' - has been building traffic-free routes for cyclists and walkers, often through the heart of towns and cities. Several hundred miles are now completed, using disused railway line, canal towpaths, riversides and unused land. As a civil engineering charity, we work in partnership with local authorities and landowners.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Stand for (something) là phrasal verb,  có nghĩa là viết tắt của… Ngoài ra, IELTS TUTOR xin lưu ý thêm về phrasal verb stand up for
 • Disused (adj): không còn sử dụng
 • Canal towpath (noun): đường kênh
 • Charity (noun): tổ chức từ thiện
 • CIvil engineering (noun): xây dựng dân dụng

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • 15 năm qua, Sustrans, viết tắt của giao thông bền vững đã xây dựng những tuyến đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp xuyên suốt trung tâm của các thành phố và thị trấn. Hàng trăm dặm đường đã hoàn thành trên tuyến đường xe lửa cũ, đường dẫn kênh, đường ven sông và đất không sử dụng khác. Là một tổ chức từ thiện xây dựng dân dụng, chúng tôi hợp tác với chính quyền địa phương và chủ đất.

We are now promoting a true national network, composed of traffic-free paths, quiet country roads, and on-road cycle lanes and protected crossings.

Safe cycling networks already exist in many parts of Europe - including Denmark, Germany, Switzerland and Netherlands. Europeans are often astonished at the road danger we put up with here.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Promote (verb):  trong bài nghĩa là xúc tiến, đọc kỹ cách dùng động từ promote IELTS TUTOR đã hướng dẫn.
 • Composed (of) something (adj): nghĩa là gồm.
 • Astonish (at) (verb): nghĩa là kinh ngạc về (synonym: amaze, surprise)
 • Put up with (phrasal verb): nghĩa là chịu đựng (synonym: tolerate)

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Hiện tại chúng tôi đang xúc tiến một mạng lưới quốc gia, gồm những tuyến giao thông không xe cộ, đường vắng xe, và làn đường cho xe đạp có vách bảo vệ. 
 • Mạng lưới giao thông an toàn dành cho xe đạp đã tồn tại ở nhiều quốc gia ở Châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ và Hà Lan. Người Châu Âu thường kinh ngạc trước những nguy hiểm trên đường mà chúng tôi phải chịu đựng ở nơi đây.

A Danish cyclist is ten times less likely to be killed or seriously injured - per mile cycled - than a cyclist in Britain. Extensive national and local cycle routes there are supported by slower traffic systems on surrounding roads.

A national cycle network for Britain can help transform local transport for the 21st century. With your help, it really is achievable! Make a donation now! (176 words)

IELTS TUTOR xin lưu ý:

 • Likely (adj): nghĩa là có thể. Ngoài ra, IELTS TUTOR xin lưu ý thêm cách dùng unlikely, unlike, alike và like
 • Extensive (adj): nghĩa là rộng rãi.

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

 • Khả năng một người đi xe đạp ở Đan Mạch bị tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng trên mỗi dặm đạp được ít hơn gấp mười lần so với người đạp xe ở Anh. Những tuyến đường rộng rãi dành cho xe đạp ở nội thị và quốc lộ ở Đan Mạch được hỗ trợ bởi hệ thống giao thông chậm rãi trên những tuyến đường xung quanh.
 • Một mạng lưới giao thông quốc gia dành cho xe đạp ở Anh có thể giúp ích thay đổi giao thông địa phương trong thế kỉ 21. Điều đó hoàn toàn có thể đạt được với sự trợ giúp của bạn, hãy ủng hộ ngay bây giờ.

Questions 1-5

Answer the questions using NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each answer. Write your answer in the blank below the question.

1. How many miles of the network have already been completed?

2. At what are other European cyclists surprised that British cyclists accept?

3. In addition to cycle network, what does Denmark have to protect cyclists?

4. How can people help create a national cycle network in Britain?

5. Apart from cyclists, who benefits from the work of Sustrans?

IELTS TUTOR xin lưu ý:

 • Apart from something ( Prep): Nghĩa là ngoài. IELTS TUTOR giải thích kỹ về cách dùng từ Apart trong tiếng Anh.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0