Kĩ năng phán đoán từ cần điền IELTS READING

· Reading

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp Kĩ năng phán đoán từ cần điền IELTS READING

I. Kĩ năng phán đoán từ cần điền IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý:

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

Bài tập thuộc chuyên đề luyện tập của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Bài tập 7: Câu 5,6

Fill the gaps in the text using the 10 words below.

emissions, experiment, cause, unequivocal, landmark, consequences, reductions, scenarios, projected, evidence

A _____ report says scientists are 95% certain that humans are the "dominant _____" of global warming since the 1950s. The report by the UN's climate panel details the physical _____ behind climate change. On the ground, in the air, in the oceans, global warming is "_____", it explained. The panel warns that continued (5)_____ of greenhouse gases will cause further warming and changes in all aspects of the climate system. To contain these changes will require "substantial and sustained (6)_____ of greenhouse gas emissions".

 • Bước 1: đọc kĩ đề bài cũng như các options đề bài cho
 • Bước 2: phán đoán từ có thể điền được (về ngữ nghĩa + ngữ pháp + giới hạn từ)
  • Ở đây: câu 5 sẽ cần 1 danh từ có thể là số nhiều hoặc danh từ không đếm được vì ở trước không có mạo từ the và cần mang nghĩa cái gì đó của greenhouse gases mà sẽ gây ra hiện tượng nóng lên (chỗ này sẽ mang nghĩa tiêu cực) 
  • Câu 6 sẽ cần 1 danh từ (có thể là danh từ đếm được số nhiều hoặc không đếm được) mang nghĩa là để tạo nên sự thay đổi thì cần sự ….bền vững của greenhouse gas emissions
 • Vì đề đã cho sẵn các options lựa chọn thì có thể tìm ra đáp án dễ dàng:
  • Câu 5: emissions lưu ý là emission có 2 nghĩa sẽ quy định liệu nó là danh từ đếm được hay không đếm được (tham khảo cách dùng danh từ emission)
  • Câu 6: reductions  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking