Kĩ năng"loại trừ đáp án" IELTS READING

· Reading

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phương pháp loại trừ IELTS READING

I. Kĩ năng "loại trừ đáp án" IELTS READING là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Là kĩ năng loại đi những phương án sai. 
 • Kỹ năng này nhằm khai thác cách đề thi được thiết kế. 
  • Với bài thi IELTS, một phương án được coi là chính xác khi mọi thông tin trong phương án này phải trùng khớp với đoạn văn đọc hiểu.

II. Hướng dẫn kĩ năng"loại trừ đáp án" IELTS READING

1. Loại đáp án chứa các thông tin không khớp thông tin trong bài đọc

IELTS TUTOR lưu ý:

 •  Chỉ những lựa chọn có dữ kiện chính xác trong bài đọc mới được coi là đúng.

2. Loại đáp án sử dụng từ cực đoan

IELTS TUTOR luôn lưu ý với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR về Lỗi tuyệt đối hoá IELTS WRITING đối với IELTS READING cũng tương tự:

 • IELTS và các bài thi quốc tế thường ít khi đặt các câu hỏi và câu trả lời là những từ hoặc cụm từ có hàm ý nghĩa cực đoan/tuyệt đối. 
 • Với những phương án chứa những từ/cụm từ cực đoan, thí sinh cần hết sức thận trọng, bởi các thông tin được hỏi thường mang nghĩa trung lập.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Các lựa chọn dưới đây là ví dụ cho các phương án khả năng sai là cao nhất (vì chứa các từ ngữ chỉ sự tuyệt đối hoá):

 • According to the author, women in Korea will never suffer from the viral fever
 • According to the author, only women in Korea suffer from the viral fever
 • According to the author, all women in Korea suffer from the viral fever
 • According to the author, women in Korea have always suffered from the viral fever

IELTS TUTOR giải thích:

 • Các phương án trên có chứa những từ cực đoan như: all, only, never, always. 
 • Tuy nhiên IELTS TUTOR lưu ý rất có thể đó là những phương án bẫy mà có thể loại bỏ tuy nhiên cần phải đọc kĩ đoạn văn khoanh vùng để tìm ra lý do vì sao đáp án bị sai chứ không nhìn vào gạch luôn nhé 

3. Loại đáp án sử dụng các thông tin không xuất hiện trong bài đọc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Rất nhiều thí sinh mắc một sai lầm lớn ở đây, bằng cách liên kết logic các thông tin xuất hiện trong bài và lẽ thường tình (common sense) để trả lời câu hỏi dẫn đến không thể tăng tốc độ làm bài IELTS Reading (tức là trong bài không có nêu, nhưng ở ngoài đời mình biết đáp án đó nên mình tự suy diễn
 • Nói cách khác, người ra đề khéo léo lồng vào các phương án những sự thật hiển nhiên có liên quan đến chủ đề của bài đọc, nhưng lại không được thảo luận trực tiếp trong bài.
 • Mặc dù các phương án đó đúng trên thực tế, nhưng chúng không phải là đáp án chính xác nếu không có dẫn chứng trong bài đọc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Các lựa chọn dưới đây là ví dụ cho các phương án khả năng sai là cao nhất:

 • According to the author, women in America suffer from the viral fever because they are generally weaker than males. (IELTS TUTOR giải thích: Việc sức khỏe phụ nữ yếu hơn sức khỏe đàn ông là một lẽ thường tình, nhưng nếu thông tin này không được đề cập trong bài thì nó sẽ là phương án sai bất kể thông tin đúng trên thực tế)

4. Loại đáp án chỉ đúng một nửa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Một số lựa chọn câu trả lời có thể cung cấp thông tin đúng một phần nhưng cũng có chứa thông tin một nửa còn lại không chính xác. (hoặc một vế của phương án cũng có thể chứa một số thông tin không được đề cập và dẫn chứng rõ ràng trong bài đọc)
 • Các phương án này nhìn chung là đúng, nhưng một giả định sai được lồng vào làm mất giá trị của toàn bộ phương án. 
 • Người ra đề thi muốn làm điều này để kiểm tra kỹ năng đọc đề và suy luận logic của thí sinh. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK