Speaking 1/24 Part 2

· Speaking

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

I. Tất cả các đề Part 2 có trong quý 1/2024

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Describe a place you would like to go to relax
 2. Describe a time when you helped someone 
 3. Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant/store or other business places 
 4. Describe a time you had to finish something quickly 
 5. Describe a time you bought something from a street (or outdoor) market 
 6. Describe a time you were very busy 
 7. Describe an outdoor activity you did
 8. Describe something you do to help you study or work 
 9. Describe a time when you picked up an item that someone else lost 
 10. Describe a trip you were looking forward to but was delayed 
 11. Describe an interesting conversation you had with a very old person 
 12. Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school 
 13. Describe a time when some people near you made a lot of noise 
 14. Describe an occasion when you used a map (e.g. a paper map, an electronic map) that was useful 
 15. Describe a movie / film that you felt strongly about 
 16. Describe a public facility (e.g a museum, a library) that has been renovated and improved 
 17. Describe an unusual holiday/vacation you had 
 18. Describe a uniform you wear (e.g. at school, at work)
 19. Describe a useful skill that you learned as a teenager
 20. Describe a job that you would not like to do 
 21. Describe a long-term goal you would like to achieve 
 22. Describe a useful object in your home that you cannot live without 
 23. Describe a time when someone who did quite well in a team (e.g. schoolwork or a community)
 24. Describe a person who is good at making people feel welcome in his/her home
 25. Describe a person you know who likes to talk a lot 
 26. Describe a historical period/moment you would like to learn more about 
 27. Describe a successful businessperson you know (e.g. running a family business)​
 28. Describe a difficult task that you completed at work/study that you felt proud of ​
 29. Describe a beautiful city 
 30. Describe a person who always has interesting ideas or opinions ​
 31. Describe an interesting person that you have not met in person and would like to know more about ​
 32. Describe an exciting activity that you experienced with someone else 
 33. Describe a successful person who you once studied or worked with
 34. Describe a bad service you received in a restaurant/shop 
 35. Describe a successful sportsperson you admire 
 36. Describe a good advertisement that you think is useful 
 37. Describe a photo that makes you feel happy 
 38. Describe a rule that is important in your school or at work 
 39. Describe a time that something changed your life in good ways 
 40. Describe a park or a garden in your city 
 41. Describe a time when you had a problem with using the computer 
 42. Describe an activity that made you feel tired 
 43. Describe a piece of good advice that you gave to someone 
 44. Describe an occasion when you waited a long time for a nice thing 
 45. Describe a drawing/painting that you like 
 46. Describe a foreigner who speaks Vietnamese very well
 47. Describe a place in your country that you think is interesting 
 48. Describe a party that you enjoyed 
 49. Describe an area of science (biology, robotics, etc…) that you are interested in and would like to learn more about 
 50. Describe a person who enjoys cooking for others 

II. Các đề Part 2 chia theo dạng

1. Dạng Describe a person

1.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a person:

1.2. Đề mới

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả các đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm:
  • Mô tả người thích nấu ăn & tạo cảm giác gần gũi cho người khác khi đến nhà 
   • Describe a person who likes to cook for others

    Describe a person who is good at making people feel welcome in his/her home

  • Mô tả người nước ngoài thích nói tiếng Việt 
   • Describe a foreigner you know who speaks Vietnamese well

  • Mô tả người bạn nói nhiều, muốn được khám phá thêm về họ 
   • Describe someone you don’t know but would like to know more about

    Describe a person you know who likes to talk a lot

  • Mô tả người nổi tiếng, thành công 
   • Describe a person you know who you think is successful

    Describe a sportsperson you admire

    Describe a successful businessperson you know (e.g. running a family business)

2. Dạng describe a place

2.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a place:

2.2. Đề mới

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong các đề của dạng Describe an place có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé
  • Mô tả nơi mà mình yêu thích & hay đi để relax 
   • Describe a place in your country that you are interested in

    Describe a place you would like to go to relax

  • Mô tả công viên 
   • Describe a park/garden you have enjoyed visiting

  • Mô tả công trình công cộng 
   • Describe a public facility (e.g a museum, a library) that has been renovated and improved

3. Dạng describe an event

3.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an event:

3.2. Đề mới

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé
  • Mô tả một lần giúp người khác (khuyên)
   • Describe a time when you give advice to others

    Describe a time when you helped someone

  • Mô tả khoảng thời gian làm thay đổi cuộc đời, khoảng thời gian này rất bận và làm mình mệt mỏi (IELTS TUTOR lấy ví dụ khoảng thời gian ôn thi đại học, ôn thi IELTS, chuẩn bị hồ sơ đi du học, chuẩn bị hồ sơ apply học bổng...)
   • Describe a period of time that changed your life

    Describe an activity that made you feel tired

    Describe a time you were very busy

  • Mô tả 1 service yếu kém làm mình phải complain nhiều 
   • Describe a time you received bad service in restaurants/shops

    Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant/store or other business places

  • Mô tả 1 lần đi du lịch có sử dụng Google Map 
   • Describe an exciting activity that you experienced with someone else

    Describe an occasion when you used a map (e.g. a paper map, an electronic map) that was useful

  • Mô tả mình làm gì đó nhanh giúp cải thiện việc học/việc làm 
   • Describe a time you had to finish something quickly

    Describe something you do to help you study or work

  • Mô tả 1 lần nhặt đồ 
   • Describe a time when you picked up an item that someone else lost

  • Mô tả chuyến đi rất háo hức nhưng bị delay 
   • Describe a trip you were looking forward to but was delayed

  • Mô tả cuộc nói chuyện với người già 
   • Describe an interesting conversation you had with a very old person

  • Mô tả hoạt động ở cấp 1 
   • Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school

  • Mô tả khi những người xung quanh làm ồn 
   • Describe a time when some people near you made a lot of noise

  • Mô tả khi ai đó teamwork tốt 
   • Describe a time when someone who did quite well in a team (e.g. schoolwork or a community)

4. Dạng describe an object

4.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an object:

4.2. Đề mới

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH LÀM DẠNG "DESCRIBE AN OBJECT

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nhìn chung là các đề trên trong dạng Describe an object đều khá tách biệt khó mà có thể gộp được nên tốt nhất có thể soạn riêng từng đề nhé 

IV. BÀI TẬP

1. Các topic cần brainstorm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé. Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm các đề sau:

 1. Describe a person who is good at making people feel welcome in his/her home >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you think he/she is good at welcoming visitors.
 2. Describe a foreigner you know who speaks Vietnamese well >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why he/she can speak Vietnamese well
 3. Describe a person you know who likes to talk a lot >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how you feel about him/her
 4. Describe a successful businessperson you know (e.g. running a family business) >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why he/she is successful.
 5. Describe a place in your country that you are interested in >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm Describe a place in your country that you are interested in
 6. Describe a park/garden you have enjoyed visiting >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you like this place
 7. Describe a public facility (e.g a museum, a library) that has been renovated and improved >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain what influence the facility has
 8. Describe a time when you give advice to others >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And how you felt about the advice?
 9. Describe a period of time that changed your life >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why it changed your life
 10. Describe an occasion when you heard someone complaining about something in a restaurant/store or other business places >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how you felt about the experience
 11. Describe an occasion when you used a map (e.g. a paper map, an electronic map) that was useful >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how you felt about the experience
 12. Describe a time you had to finish something quickly >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how you felt about it?
 13. Describe a time when you picked up an item that someone else lost >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm How you felt about the experience
 14. Describe a trip you were looking forward to but was delayed >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how you felt about this experience
 15. Describe an interesting conversation you had with a very old person >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you think it was interesting
 16. Describe an interesting activity that you remember enjoying most in your primary school >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you enjoyed doing it
 17. Describe a time when some people near you made a lot of noise >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you want to talk about it
 18. Describe a time when someone who did quite well in a team (e.g. schoolwork or a community) >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you think he/she was a great team player?
 19. Describe a photo that makes you feel happy >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why it makes you feel happy
 20. Describe your favorite painting/drawing  >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why do you enjoy it?
 21. Describe a problem you have when you use computer  >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how do you solve the problem?
 22. Describe a rule that is important in your school or at work  >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm Why do you think this is an important rule?
 23. Describe a party that you enjoyed  >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm and explain what you enjoyed about this party.
 24. Describe a nice thing that you waiting for a long time >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how you felt
 25. Describe a science subject that you are interested in (Biology, Robotics ,etc.) >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you are interested in this subject
 26. Describe a good advertisement that you think is useful  >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how you feel about it
 27. Describe an outdoor activity you did >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain whether you enjoyed it
 28. Describe a movie / film that you felt strongly about   >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why it made you have strong feelings
 29. Describe a uniform you wear (e.g. at school, at work) >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how you feel about it
 30. Describe a useful skill that you learned as a teenager >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain how you feel about this skill.
 31. Describe a job that you would not like to do >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you would not like to do this job.
 32. Describe a long-term goal you would like to achieve >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you set this goal
 33. Describe a useful object in your home that you cannot live without  >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm And explain why you cannot live without it.

3. Mẫu

Làm theo mẫu như sau:

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

 • Topic: Describe a piece of local news that people are interested in
  • List 3 từ:
   • Freedom of the press  = the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government: Tự do báo chí
    • ví dụ: Recent laws have tended to restrict the freedom of the press. 
   • Freedom of speech = the legal right to express one's opinions freely: tự do ngôn luận
    • ví dụ: Freedom of speech is every American's birthright. 
   • Journalism(n)/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/: the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television: ngành nhà báo
    • ví dụ: The ethics of journalism are much debated.
  • Brainstorm Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
   • Main idea 1: Thanks to this article, readers can learn to be optimistic about whatever situation they face 
    • Supporting idea 1: Actually, a positive mindset is associated with better health and a lower chance of disease
    • Example 1: Since I read this news, I have tried to maintain positive attitudes about everything. Whenever I fail to do something, I will not blame myself but work harder to overcome such failure.
   • Main idea 2: I understand why some people greatly succeed in their lives, but others fail to achieve their goals 
    • Supporting idea 2: When running into problems, optimists try their best to work out solutions >> In contrast, pessimistic people tend to act negatively, which not only puts them under a lot of strain, but also has a bad impact on their performance and people around them
    • Example: Take myself as an example; I used to fail in my attempt to get high score in the IELTS test, but I was very optimistic about my ability, and I finally passed the exam with flying colours in the next three months 

Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE