Speaking 3/23 Part 2

· Speaking

I. Hiểu về sự liên quan giữa Part 2-3

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

II. Cách chuẩn bị Part 3 (dựa vào từ vựng Part 1)

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

III. ÔN TẬP

1. Dạng Describe a person

1.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a person:

1.2. Đề mới

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a person mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tất cả các đề của dạng Describe a person thì có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở đây để dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nhóm đề nhé
 • Sở dĩ vì sao lại nhóm đề lại là vì chỉ cần chuẩn bị 1 topic trong 1 nhóm đề thì gần như khi gặp các topic tương tự trong nhóm đó cũng sẽ nắm sơ lược cách làm:
  • 1.2.1.Mô  tả cầu thủ nổi tiếng 
   • Describe a famous person you are interested in

    Describe someone you don’t know but would like to know more about

    Describe a person you know who you think is successful

    Describe a sportsperson you admire

  • 1.2.1. Mô  tả  người  vừa  chuyển  đến  có  ý  tưởng  hay  & thích  giúp  đỡ  người  khác  
   • Describe someone you know who often helps others

    Describe someone you know who has recently moved to a new place

    Describe a person who has interesting ideas or opinions

  • 1.2.2. Mô tả  người  nước  ngoài  nói  tiếng  Việt  hay  
   • Describe a person who likes to cook for others

  • 1.2.3. Mô tả người thích nấu ăn 
   • Describe a foreigner you know who speaks Vietnamese well

2. Dạng describe a place

2.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe a place:

2.2. Đề mới

Đọc kĩ cách làm dạng Describe a place mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong các đề của dạng Describe an place có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé
  • 2.2.1. Mô tả địa  danh  nổi  tiếng  thu  hút  nhiều  khách  du  lịch mà  cách  xa  chỗ  mình  ở  (Ví  dụ  Đà  Nẵng) 
   • Describe a place you have been to where there were lots of people

    Describe a beautiful city that you have visited

    Describe a place you plan to travel to that is far away from your home

    Describe a place in your country that you are interested in

  • 2.2.2. Mô tả shop mới mở 
   • Describe a new shop that has recently opened in your city/town

  • 2.2.3. Mô  tả  garden
   • Describe an ideal house or apartment where you want to live

  • 2.2.4. Mô  tả  ideal  house  
   • Describe a park/garden you have enjoyed visiting

3. Dạng describe an event

3.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an event:

1. Describe an occasion when you got incorrect information >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an occasion when you received incorrect information" IELTS SPEAKING
2. Describe an occasion when you lost your way (Describe an occasion when you got lost) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an occasion when you got lost" IELTS SPEAKING
3. Describe a car journey that you remember well (Describe a long car journey you went on) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a long car journey you went on" IELTS SPEAKING

4. Describe an exciting adventure you would like to take in the future (Describe an exciting adventure you would like to go on) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an exciting adventure you would like to go on" IELTS SPEAKING

5. Describe an important decision that you made >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an important decision" IELTS SPEAKING

6. Describe a speech that you gave in the public >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an interesting talk or speech" IELTS SPEAKING

7. Describe an occasion when you spent time with a young child (Describe a time when you spend time with a child) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a time when you spend time with a child" IELTS SPEAKING
8. Describe an expensive gift that you would like to give someone when you save a lot of money >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an expensive gift that you want to give someone if you save a lot of money" IELTS SPEAKING

3.2. Đề mới

4. Dạng describe an object

4.1. Đề cũ giữ lại tiếp tục thi

IELTS TUTOR lưu ý các đề dạng Describe an object:

1. Describe a game that you enjoyed playing when you were younger >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a game you played in your childhood" IELTS SPEAKING

2. Describe a water sport you would like to try in the future>> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a water sport you would like to try in the future" IELTS SPEAKING
3. Describe a sport you enjoy watching (Describe a sport you enjoyed when you were young >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a sport you enjoyed when you were young" IELTS SPEAKING)

4. Describe a happy experience in your childhood >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a happy experience in your childhood that you remember well" IELTS SPEAKING
5. Describe a piece of clothing you enjoy wearing (Describe the type of clothes that you usually (like to) wear). >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe the type of clothes that you usually (like to) wear" IELTS SPEAKING
6. Describe a book that you have read many times (Describe a book you want to read again). >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a book you want to read again" IELTS SPEAKING

7. Describe a movie you watched recently that you felt disappointed about (Describe a movie you watched that made you feel depressed) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a movie you watched that made you feel depressed" IELTS SPEAKING
8. Describe an invention that is useful in your daily life (Describe an invention that changed people's lives) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe an invention that changed people's lives" IELTS SPEAKING
9. Describe a traditional celebration in your country that you enjoy >> Câu hỏi Part 2-3 & Từ vựng topic "Describe a traditional celebration in your country that you enjoy" IELTS SPEAKING

10. Describe an interesting job that you want to have in the future (Describe a job you think is interesting) >> Câu hỏi PART 2-3 & Từ vựng topic "Describe a job you think is interesting" IELTS SPEAKING

4.2. Đề mới

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH LÀM DẠNG "DESCRIBE AN OBJECT

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong các đề của dạng Describe an event có thể chia nhỏ thành các nhóm như IELTS TUTOR hướng dẫn ở dưới cho dễ ôn nhé
  • 4.2.1. Mô tả water  sports 
   • Describe a water sport you would like to try in the future

    Describe a sport you enjoy watching

  • 4.2.2. Còn  lại  các  đề  khác  gần  như  cần  chuẩn bị chứ không ghép lại được nhé:
   • Describe a game that you enjoyed playing when you were younger
   • Describe a game that you enjoyed playing when you were younger
   • Describe a happy experience in your childhood
   • Describe a piece of clothing you enjoy wearing
   • Describe a book that you have read many times
   • Describe a movie you watched recently that you felt disappointed about 
   • Describe an invention that is useful in your daily life
   • Describe a traditional celebration in your country that you enjoy
   • Describe an interesting job that you want to have in the future
   • Describe a photo that makes you feel happy
   • Describe your favorite painting/drawing
   • Describe a problem you have when you use computer
   • Describe a rule that is important in your school or at work
   • Describe a party that you enjoyed
   • Describe a nice thing that you waiting for a long time
   • Describe a science subject that you are interested in (Biology, Robotics ,etc.)
   • Describe a good advertisemnet that you think is useful

IV. BÀI TẬP

1. Các topic cần brainstorm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài tập làm ở word & nộp, không record audio

Các bạn học sinh của lớp IELTS SPEAKING ONLINE của IELTS TUTOR sẽ soạn TAKE NOTE câu hỏi cuối của những topic sau & List 3 từ vựng (mỗi từ cho 1 ví dụ) nghĩ sẽ dùng trong khi đi thi ở các topic sau nộp giáo viên nhé. Các topic sẽ take note & list 3 từ vựng bao gồm các đề sau:

 1. Describe someone you don’t know but would like to know more about >> Câu hỏi cuối cùng cần brainstorm Why you want to know more about him/her

 2. Describe someone you know who has recently moved to a new place >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain whether his or her move has a positive impact on you.
 3. Describe a person who likes to cook for others >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain how do you feel about the cooking
 4. Describe a foreigner you know who speaks Vietnamese well >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why he/she can speak Vietnamese well
 5. Describe a place you have been to where there were lots of people >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain how you felt about this crowded place.
 6. Describe a new shop that has recently opened in your city/town >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why you like (to go to) this shop
 7. Describe an ideal house or apartment where you want to live >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain how feel about this apartment or house
 8. Describe a park/garden you have enjoyed visiting >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why you like this place
 9. Describe an occasion when you got incorrect information >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain how you felt about it?
 10. Describe an exciting adventure you would like to take in the future >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why it is a great adventure
 11. Describe a period of time that changed your life >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why it changed your life
 12. Describe a speech that you gave in the public >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain how you felt about the talk
 13. Describe an occasion when you spent time with a young child >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain what you did when you were together
 14. Describe an expensive gift that you would like to give someone when you save a lot of money >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain whether this person liked the gift or not
 15. Describe a time you received bad service in restaurants/shops >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why you thin their service was bad
 16. Describe a sport you enjoy watching >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why you like watching it.
 17. Describe a game that you enjoyed playing when you were younger >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm How you felt about the game
 18. Describe a happy experience in your childhood >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why you remember it so well.
 19. Describe a piece of clothing you enjoy wearing >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why you like this style of clothes.
 20. Describe a book that you have read many times >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain what effect the book has had on you
 21. Describe a movie you watched recently that you felt disappointed about  >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why you felt disappointed
 22. Describe an invention that is useful in your daily life >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why (or how) you think it changed people's lives.
 23. Describe a traditional celebration in your country that you enjoy >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why this a festival or national holiday is important
 24. Describe an interesting job that you want to have in the future >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm and explain why it is an interesting job.
 25. Describe a photo that makes you feel happy >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why it makes you feel happy
 26. Describe your favorite painting/drawing >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why do you enjoy it?
 27. Describe a problem you have when you use computer >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain how do you solve the problem?
 28. Describe a rule that is important in your school or at work >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm Why do you think this is an important rule?
 29. Describe a party that you enjoyed >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm and explain what you enjoyed about this party.
 30. Describe a nice thing that you waiting for a long time >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain how you felt
 31. Describe a science subject that you are interested in (Biology, Robotics ,etc.) >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain why you are interested in this subject
 32. Describe a good advertisemnet that you think is useful >> Câu  hỏi  cuối  cùng  cần  brainstorm And explain how you feel about it

3. Mẫu

Làm theo mẫu như sau:

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

 • Topic: Describe a piece of local news that people are interested in
  • List 3 từ:
   • Freedom of the press  = the right of newspapers, magazines, etc., to report news without being controlled by the government: Tự do báo chí
    • ví dụ: Recent laws have tended to restrict the freedom of the press. 
   • Freedom of speech = the legal right to express one's opinions freely: tự do ngôn luận
    • ví dụ: Freedom of speech is every American's birthright. 
   • Journalism(n)/ˈdʒɜː.nə.lɪ.zəm/: the work of collecting, writing, and publishing news stories and articles in newspapers and magazines or broadcasting them on the radio and television: ngành nhà báo
    • ví dụ: The ethics of journalism are much debated.
  • Brainstorm Câu hỏi số 4 cần Brainstorm là: Explain why you think it is a good or bad article 
   • Main idea 1: Thanks to this article, readers can learn to be optimistic about whatever situation they face 
    • Supporting idea 1: Actually, a positive mindset is associated with better health and a lower chance of disease
    • Example 1: Since I read this news, I have tried to maintain positive attitudes about everything. Whenever I fail to do something, I will not blame myself but work harder to overcome such failure.
   • Main idea 2: I understand why some people greatly succeed in their lives, but others fail to achieve their goals 
    • Supporting idea 2: When running into problems, optimists try their best to work out solutions >> In contrast, pessimistic people tend to act negatively, which not only puts them under a lot of strain, but also has a bad impact on their performance and people around them
    • Example: Take myself as an example; I used to fail in my attempt to get high score in the IELTS test, but I was very optimistic about my ability, and I finally passed the exam with flying colours in the next three months 

Tương tự làm như hướng dẫn trên cho các topic đã được IELTS TUTOR list ở trên và nộp cho giáo viên nhé.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Làm bản word và nộp, không thu âm record lại

Chỉ cần Download xuống và điền vào chỗ trống thôi nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE