Top 6 lưu ý IELTS READING

· Reading

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Top 5 lưu ý IELTS READING

2. Các dạng có câu hỏi theo thứ tự bài đọc

3. No more than … words (nhầm lẫn về giới hạn từ)

4. Nhìn ra liên kết câu trong IELTS READING nhờ từ nối

5. Phương pháp paraphrase câu hỏi IELTS READING

6. Từ cần điền trong dạng Sentence Completion 100% lấy từ đoạn văn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc