6 kĩ năng cần luyện kĩ IELTS READING

· Reading

Bên cạnh hướng dẫn kĩ CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ 6 kĩ năng cần luyện kĩ IELTS READING

1. Kĩ năng highlight keywords

2. Kĩ năng Đoán nghĩa từ mới

3. Kĩ năng phán đoán từ cần điền

4. Phân biệt skim & scan

5. Kĩ năng loại trừ đáp án

6. Kĩ năng đọc nhanh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking