Giải thích từ mới passage ''Join a Workplace Walking Group''

· Giải thích từ mới bài Reading

Questions 21-26

The text below has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for sections B-G from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, next to Questions 21-26.

List of Headings

i. Help improve our working practices

ii. Become an ambassador

iii. How to get involved

iv. Get to know your colleagues

v. No need to work up a sweat

vi. The equipment you need

vii. Discover our fascinating town

viii. A time to suit everyone

ix. Get back to nature

Example Answer

Paragraph A iv

21. Paragraph B

22. Paragraph C

23. Paragraph D

24. Paragraph E

25. Paragraph F

26. Paragraph G

IELTS TUTOR lưu ý:

Join a Workplace Walking Group

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

A. Several members of staff have been busy planning a series of lunchtime walks that we are sure you and your colleagues will soon become addicted to. Why join? The reasons are endless. You'll get the chance to chat with close friends and colleagues who participate as you would if you were stuck in your office. But what about all those other people you are on nodding terms with but have yet to get into conversation with? A lunchtime walk will be the perfect opportunity to gel to know each other better.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Một số nhân viên đã bận rộn lên kế hoạch cho một loạt các buổi đi dạo vào giờ ăn trưa mà chúng tôi chắc chắn rằng bạn và đồng nghiệp của bạn sẽ nhanh chóng bị nghiện. Tại sao nên tham gia? Các lý do là vô tận. Bạn sẽ có cơ hội trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp thân thiết, điều này là tất nhiên. Hơn nữa, bạn cũng có cơ hội trò chuyện với những người mà bạn chưa có cơ hội bắt chuyện lần nào. Đi dạo vào giờ ăn trưa sẽ là cơ hội hoàn hảo để hiểu nhau hơn.

B. We rarely get the chance to experience work outside of our own department, which obviously isn't healthy for an organisation like ours. So apart form the pleasure you'll get from talking to new people, these lunchtime walks will also give you the chance to get an insight into how other teams and departments work and share experiences of how teams work together, including situations where problems sometimes arise. This may hopefully lead to better communication and more efficient internal systems.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chúng tôi hiếm khi có cơ hội trải nghiệm công việc bên ngoài bộ phận của chúng tôi, điều này rõ ràng là không lành mạnh cho một tổ chức như của chúng tôi. Vì vậy, ngoài việc tạo niềm vui cho bạn khi nói chuyện với những người mới, những buổi đi dạo vào giờ ăn trưa này cũng sẽ cho bạn cơ hội hiểu sâu hơn về cách các nhóm và phòng ban khác làm việc và chia sẻ kinh nghiệm về cách các nhóm làm việc cùng nhau, bao gồm cả những tình huống đôi khi nảy sinh vấn đề. Điều này có thể dẫn đến giao tiếp tốt hơn và hệ thống nội bộ hiệu quả hơn.

C. We also appreciate that many of you may want to completely switch off from work during your lunch break so we've tried to organise walks that will appeal to everyone. We are situated close to many historical landmarks and one of our walks takes in several of these sites. We've already had one or two employees with an interest in local history volunteer to act as guides, so now's your chance to discover more about where you work.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chúng tôi cũng đánh giá cao rằng nhiều người trong số các bạn có thể muốn nghỉ làm hoàn toàn trong giờ nghỉ trưa, vì vậy chúng tôi đã cố gắng tổ chức các cuộc đi bộ thu hút mọi người. Văn phòng ở gần nhiều địa danh lịch sử và một trong những chuyến đi bộ của chúng tôi sẽ đến một số địa điểm trong số này. Chúng tôi đã có một hoặc hai nhân viên quan tâm đến lịch sử địa phương tình nguyện làm hướng dẫn viên, vì vậy bây giờ là cơ hội để bạn khám phá thêm về nơi bạn làm việc.

D. For those who prefer a gentle stroll through the great outdoors we have countryside walks taking in some of the beautiful lanes and fields at the back of the building. You'll be amazed at how tranquil this area can be — experience some lovely views and the sound of birdsong to help you relax before returning to work fully revitalised after lunch. By the way, these walks take in a stop at the local café for those who'd like to end with a tea or coffee. And there's no need for walking boots as we'll follow landscaped routes.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Đối với những người thích tản bộ nhẹ nhàng ở không gian ngoài trời, chúng tôi có những chuyến đi bộ ở vùng nông thôn tham quan một số con đường và cánh đồng tuyệt đẹp ở phía sau tòa nhà. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự yên tĩnh của khu vực này - trải nghiệm một số khung cảnh tuyệt đẹp và tiếng chim hót để giúp bạn thư giãn trước khi quay trở lại làm việc với năng lượng tràn đầy sau bữa trưa. Nhân tiện, những chuyến đi bộ này sẽ dừng lại ở quán cà phê địa phương dành cho những ai muốn kết thúc bằng trà hoặc cà phê. Và không cần ủng đi bộ vì chúng ta sẽ đi theo các tuyến đường có cảnh quan.

E. Of course an added benefit is the chance to get away from your desk, clear your head and keep fit. Walking, even at a gentle pace, is regarded as a great way to get into shape and help reduce stress. We also like to think it a pleasurable way to do this for those who don't like the idea of a gym or an aerobics session.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tất nhiên, một lợi ích bổ sung là cơ hội thoát khỏi bàn làm việc, giải tỏa đầu óc và giữ gìn vóc dáng. Đi bộ, ngay cả với tốc độ nhẹ nhàng, được coi là một cách tuyệt vời để lấy lại vóc dáng và giúp giảm căng thẳng. Chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là một cách thú vị để làm điều này cho những người không thích ý tưởng về một phòng tập thể dục hoặc một buổi tập thể dục nhịp điệu.

F. We appreciate that people take their lunch breaks at different times and so have organised a staggered timetable so there will always be a spot at least once a week for everyone. However, please feel free to organise a walk independently if you'd like to make it a daily event.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Chúng tôi đánh giá cao việc mọi người nghỉ trưa vào những thời điểm khác nhau và do đó, họ đã sắp xếp một thời gian biểu so le để mọi người sẽ luôn có chỗ nghỉ ít nhất một lần một tuần. Tuy nhiên, vui lòng tổ chức một cuộc đi bộ một cách độc lập nếu bạn muốn biến nó thành một sự kiện hàng ngày.

G. All departmental secretaries and managers have signed up already and will be more than pleased to give you any information you need. We also have a 'walking ambassador' in each department who will be able to answer any questions. See the departmental notice board to check for names or watch out for our next email on the subject. If you're convinced and are ready to sign up see if you can encourage some of your colleagues to join you. The more the merrier!

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Tất cả các thư ký và quản lý của bộ phận đã đăng ký và sẽ rất vui lòng cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào bạn cần. Chúng tôi cũng có một 'đại sứ đi bộ' ở mỗi bộ phận, người sẽ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Xem bảng thông báo của bộ phận để kiểm tra tên hoặc để ý email tiếp theo của chúng tôi về chủ đề này. Nếu bạn bị thuyết phục và sẵn sàng đăng ký, hãy xem liệu bạn có thể khuyến khích một số đồng nghiệp tham gia cùng mình hay không. Càng nhiều càng tốt!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking