Giải thích từ mới passage ''Performer Houdini'' IELTS Reading

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage Performer Houdini.

Performer Houdini

Bài đọc thuộc chương trình học của lớp IELTS ONLINE READING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Harry Houdini (1874 to 1926) was a Hungarian-American illusionist and stunt performer, noted for his sensational escape acts. He first attracted attention as “Harry Handcuff Houdini” on a tour of Europe, where he challenged police forces to keep him locked up. Soon he extended his repertoire to include chains, ropes slung from skyscrapers, straitjackets under water, and having to hold his breath inside a sealed milk can.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Harry Houdini là một nghệ sĩ ảo thuật và diễn viên đóng thế người Mỹ gốc Hungary, nổi tiếng với những màn trốn thoát giật gân. Lần đầu tiên ông thu hút sự chú ý là “Harry Handcuff Houdini” trong một chuyến du lịch vòng quanh châu Âu, nơi ông thách thức lực lượng cảnh sát nhốt mình. Ngay sau đó, ông đã mở rộng tiết mục của mình bao gồm dây xích, dây thừng thả từ các tòa nhà chọc trời, quần áo bó sát dưới nước và phải nín thở bên trong một lon sữa đã được niêm phong.

In 1904, thousands watched as Houdini tried to escape from special handcuffs commissioned by London’s Daily Mirror newspaper. Another stunt saw him buried alive and only just able to claw himself to the surface. While many suspected that these escapes were faked, Houdini presented himself as the scourge of fake magicians and spiritualists. As President of the Society of American Magicians, he was keen to uphold professional standards and expose fraudulent artists. He was also quick to sue anyone who pirated his stunts.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Năm 1904, hàng nghìn người theo dõi khi Houdini cố gắng trốn thoát khỏi chiếc còng đặc biệt do tờ báo Daily Mirror của London ủy quyền. Một diễn viên đóng thế khác chứng kiến anh ta bị chôn sống và chỉ có thể trườn mình lên bề mặt. Trong khi nhiều người nghi ngờ rằng những cuộc trốn thoát này là giả mạo, Houdini tự cho mình là tai họa của các pháp sư và nhà tâm linh giả mạo. Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội ảo thuật gia Hoa Kỳ, ông rất muốn duy trì các tiêu chuẩn nghề nghiệp và vạch trần những nghệ sĩ gian lận. Anh ấy cũng nhanh chóng kiện bất cứ ai sao chép các trò biểu diễn nguy hiểm của mình.

Are the following statements true, false, or not given in the text?

Houdini was more successful in Europe than in America.

Many people were skeptical about Houdini's escape acts.

He took legal action against those who tried to copy him.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking