Giải thích từ mới passage ''The discovery of penicillin''

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh hướng dẫn Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới passage ''The discovery of penicillin''.

The discovery of penicillin

Bài tập thuộc chương trình học của lớp IELTS READING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

The discovery of penicillin is attributed to Scottish scientist Alexander Fleming. Fleming recounted that the date of his breakthrough was on the morning of September 28, 1928. It was a lucky accident: in his laboratory in the basement of St. Mary's Hospital in London, Fleming noticed a petri dish containing Staphylococcus culture that he had mistakenly left open. The culture had become contaminated by blue-green mould, and there was a halo of inhibited bacterial growth around the mould. Fleming concluded that the mould was releasing a substance that was repressing the growth of the bacteria. He grew a pure culture and discovered that it was a Penicillium mould, now known to be Penicillium notatum. Fleming coined the term "penicillin" to describe the filtrate of a broth culture of the Penicillium mould.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ý của đoạn này IELTS TUTOR hướng dẫn như sau:

  • Việc phát hiện ra penicillin là do nhà khoa học người Scotland Alexander Fleming. Fleming kể lại rằng ông khám phá ra sự đột phá này vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 1928. Đó là một tai nạn may mắn: trong phòng thí nghiệm của ông ở tầng hầm của Bệnh viện St. Mary ở London, Fleming nhận thấy một đĩa petri có chứa vi khuẩn Staphylococcus mà ông đã nhầm lẫn. Môi trường nuôi cấy đã bị ô nhiễm bởi nấm mốc xanh lam và có một đám vi khuẩn bị ức chế sự phát triển bởi nấm mốc bao quanh. Fleming kết luận rằng nấm mốc đang tiết ra một chất có tác dụng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Ông đã nuôi cấy thuần chủng và phát hiện ra rằng đó là nấm mốc Penicillium, ngày nay được biết đến với tên gọi Penicillium notatum. Fleming đặt ra thuật ngữ "penicillin" để mô tả dịch lọc của nấm mốc Penicillium trong môi trường nuôi cấy.

Fill the gaps in the summary below using words from the passage.

Alexander Fleming discovered penicillin by ______ on September 28, 1928. He found that the growth of bacteria on a petri dish was ______ by a blue-green mould that had contaminated the culture. He realised that the mould was producing a substance that was responsible for ______ bacterial growth.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR