Nhìn ra liên kết câu trong IELTS READING nhờ từ nối (linking words)

· Reading

Bên canh hướng dẫn em rất kĩ cách phân biệt giữa Suit và Fit Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Nhìn ra liên kết câu trong IELTS READING nhờ từ nối (linking words)

I. Kiến thức về linking words

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng liên từ tiếng anh

II. Nhìn ra liên kết câu trong IELTS READING nhờ từ nối

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cũng như IELTS WRITING, bài đọc IELTS READING tác giả cũng sẽ sử dụng các từ nối để liên kết các câu cũng như các đoạn văn với nhau, vậy nên nắm vững các từ nối sẽ giúp nhận biết và hiểu được bố cục của bài đọc IELTS READING 
 1. DISPLAY AN IDEA 
  1. On the one hand 
  2. Firstly
  3. To begin with
 2. SHOW ANOTHER IDEA 
  1. Furthermore 
  2. In additoon
  3. Moreover 
  4. Also
 3. SHOW AN EXAMPLE 
  1. For example
  2. Such as 
  3. An example of this 
 4. SHOW A FINAL IDEA 
  1. Lastly 
  2. Finally 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking