Giải thích từ mới Bài tập chuyên đề OVERVIEW QUESTIONS (MATCHING HEADING & MULTIPLE CHOICE) IELTS READING

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới bài tập chuyên đề OVERVIEW QUESTIONS (MATCHING HEADING & MULTIPLE CHOICE) IELTS READING.

I. Bài tập 1

II. Bài tập 2

III. Bài tập 3

IV. Bài tập 4

V. Bài tập 5

VI. Bài tập 6

VII. Bài tập 7

VIII. Bài tập 8

IX. Bài tập 9

X. Bài tập 10

XI. Bài tập 11

XII. Bài tập 12

XIII. Bài tập 13

XIV. Bài tập 14

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc