Giải thích từ mới Đề số 1 IELTS Reading General Training

· Giải thích từ mới bài Reading

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng giải thích từ mới Đề số 1 IELTS Reading General Training.

I. Đề 1

1. Section 1

2. Section 2

3. Section 3

II. Đề 2

1. Section 1

2. Section 2

3. Section 3

III. Đề 3

1. Section 1

2. Section 2

3. Section 3

IV. Đề 4

1. Section 1

2. Section 2

3. Section 3

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking